فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

فلج عصب صورتی

درمان :
در بینی روغن گردو بچکانند و از جوشانده بابونه، آویشن، پودینه سر را بشویند روغن بابونه یا آویشن یا پودینه بر پشت و سر و گردن و شقیقه و صورت بمالند یک ساعت به یک ساعت این عمل را تکرار کنند تا حدود 10 بار در روز (مکرر انجاد دهند) به مدت 7 روز این عمل را تکرار کنند. روغن قسط، روغن سداب، روغن گردو بر سر و گردن بمالند فلفل را نرم سائیده به روغن آمیخته به محل فلج ضماد نمایند مرتب میخک بمکند و عوض آب شربت عسل نوشند عضلات پشت گردن را گرم نگاهدارند داروهای مؤثر به صورت غرغره بیشتر به کار برند گل بنفشه را پخته به قسمت جلو سر ضماد نمایند ماءالاصول در سکنجبین حل کرده و یا در گل قند عسلی حل کرده بدهند. دادن ایارج فیقرا مفید است شستن سر با آویشن، سداب، عاقرقرحا، دانه اسفند، بابونه، مر زنجوش، مغز ناخنک بسیار مؤثر است شستن صورت با جوشانده آویشن و بابونه یا جوشانده خردل و سرکه مفید و همچنان شستن سر را با آنها مؤثر می دانند.
وج را به صورت آدامس مرتباً در دهان دارند و بمکند، سندروس را جوشانده به صورت، بخور بکار برند سکبینج و جاوشیر و مقل بویند و تا چهل روز نگذرد انفیه به کار نبرند.
معتقدند که مرزنجوش 5/2 گرم سکبینج 1 گرم سائیده در یک قاشق روغن زیتون ریخته در بینی بچکانند در بهبودی بیماری خیلی مؤثر است.
تخم شنبلیله، تخم کتان، روغن زیتون، پیه مرغ، و مغز حرام گاو، جوز هندی، همه را نرم کوبیده در روغن حل کرده پشت گردن را چرب کنند.
نسخه :
زنجبیل 5 گرم
دارچین 5 گرم
آمله 10 گرم
بسفایج 5 گرم
جوزهندی 5 گرم
فلفل 5 گرم
هل غرابی 5 گرم
تربد 5 گرم
نبات 250 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری این دارو برای لغوه، فلج، قولنج روده ای، بواسیر و درد پشت نافع است.

تشنج یا تحریکات عضلانی

تحریکات عضلانی به صورت کشیدگی عضو مثل کشیده شدن دست و پا و کرامپ پا و سفت شدن عضلات ظاهر می شود و بسیار دردناک است. این تحریکات دردناک به علت تحریک عصب متصل به عضله می باشد این تشنجات دردناک گاهی به صورت تیک ظاهر می شود مثل تحریک عصب تری ژومو و یا تیکهای دردناک عضلانی دیگر در تشنجات عضلانی باید متوجه بیماری کزاز بود که فوری بایستی به طبیب مراجعه و تحت درمان قرار گیرند.

تشنج عضلانی در مزاج بلغمی

در اینجا به علت ازدیاد مواد بلغمی (هاضمه ای) در مسیر اعصاب به وجود می آید و علائمی از قبیل سنگینی بدن بخصوص در موقع حرکت، کشیدگی پوست بدن، پر بودن نبض، پر رنگ شدن ادرار و حالات خواب آلودگی برای بیماری پیدا می شود و این حالات بیشتر در اثر به وجود آمدن رسوبات املاح یا مواد غیر طبیعی در نسوج بدن است مثلاً مثل رسوبات اسیداوریک در مفاصل و نسوج و غیره یا رسوبات دیگر در عروق مغزی و یا جای دیگری از بدن. مانند کم شدن پتاسیم که باعث کم شدن ضربان قلب می شد یا زیاد شدن چربی خون که علائمی چون سوزش سر و کف دست و پا و غیره ایجاد می نماید.
درمان :
ماءالاصول و گل قند عسلی و ایارج فیقرا در درمان این مرض به کار می رود.
نسخه :
شوید 10 گرم
زیره 10 گرم
انیسون 10 گرم
سه روز جوشانیده صبح و عصر میل نمایند.
نسخه :
عضو متشنج را با روغن قسط یا روغن سداب ماساژ دهند و عضو را در جوشانده زیر قرار دهند.
بابونه 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل گاوزبان 15 گرم
سه روز جوشانده آب آن را در ظرفی ریخته عضو را در آن قرار دهند.
یا از این نسخه برای ماساژ و شستشوی عضو معیوب استفاده نمایند.
شوید 15 گرم
بابونه 15 گرم
مغزناخنک 10 گرم
دانه اسفند 5 گرم
قسط 5 گرم
جوشانده عضو بیمار را در آن قرار داده و آن را ماساژ دهند.
نسخه دیگر برای قرار دادن عضو متشنج در آب آن: این نسخه برای سر شویه هم مفید است.
گوگرد 15 گرم
گل زوفا 15 گرم
مرزنجوش 20 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
برگ وسمه 10 گرم
بومادران 10 گرم
جوشانده روزانه عضو معیوب را در آن قرار دهند گوگرد را باید پس از جوشیدن داروها به صورت پودر کرده روی جوشانده ها بریزند و بکار برند.