فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سکته

سکته بیماری است که به وسیله آن حس و حرکت نصف یا همه اندامهای بدن باطل می شود (غیر از تنفس و ضربان قلب)
این بیماری مقاوم به درمان بوده و اکثر در اثر خونریزیهای داخل مغزی یا ریختن قطعه خون بسته ای به درون عروق مغزی پیدا می شود و علل دیگری مثل ضربه، شکستگی جمجمه و مسمومیتها نیز می توانند باعث بیهوشی و فلج گردند. در هر حال شستن سر با جوشانده بابونه، پودینه، عاقرقرهاواشنه بی نتیجه نیست بیشتر به علت زیادی فشار خون این بیماری ایجاد می شود و اگر عوامل دیگری باعث شده باشد باید در جستجو و رفع آن کوشید.
داروهای ادرارآور و کم کننده خون در بیماران مبتلا به خونریزی مغزی لازم است.
نسخه :
کبابه 10 گرم
مصطکی 10 گرم
جوزهندی 10 گرم
قرنفل 5 گرم
به مدت 7 روز مفید است (نرم کوبیده در یک شیشه مربای بالنگ ریخته روزی سه قاشق مرباخوری. اگر بیمار از حالت بیهوشی خارج شده باشد داروهای زیر مفید است.
نسخه :
هلیله کابلی 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
آمله 5 گرم
شقافل 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
تودری سرخ 10 گرم
تودری سفید 10 گرم
زبان گنجشک 20 گرم
کنجد 100 گرم
مغز بادام 100 گرم
مغز پسته 100 گرم
عسل نیم کیلو
داروها را کوبیده با عسل مخلوط کرده روزی سه قاشق مرباخوری
این دارو علاوه بر بهبود بخشیدن به آثار سکته برای معده مثانه و حواس پنجگانه و اعصاب و چاق شدن بدن و باز شدن رنگ صورت، زیاد شدن فهم و شعور و تقویت عمومی موثر است و نیز برای نسیان و پیری زودرس و ورم روده مفید است.

نسخه برای افرادیکه فشار خونشان زیاد است

زرشگ 200 گرم
عناب 200 گرم
قره قات 10 گرم
لیمو 5 گرم
کالنج 5 گرم
سیر 5 گرم
اذخرمکی 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
ریشه مرغ 20 گرم
همه را نیم کوب کرده 15 روز صبح و عصر جوشانده میل نمائید

فلج یا استرخاء

یعنی حس و حرکت عضوی ناقص شده از بین برود و گاهی حس برقرار و حرکت زایل می گردد.
این بیماری بستگی به نوع گرفتاری عضو دارد که یا مرکزی است یا محیطی، مرکزی مربوط با اعصاب مغز و محیطی مربوط به اعصاب نخاع شوکی است.
معتقدند که اگر بیمار مایل است که از فلج در امان باشد باید با شکم پر به خواب نرود. اگر فلج بر شخص بلغمی پیدا شد چهار تا چهارده روز دوای قوی ندهند بعد از این مدت از نسخه زیر استفاده کنند.
نسخه :
بادیان 10 گرم
بادرنجویه 15 گرم
انیسون 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
همه را پس از نیم کوب کردن به مدت چهار روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.