فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

کابوس

مبتلایان به این بیماری شب هنگام خیال می کنند که چیزی سنگین روی بدن آنها نشسته است و می خواهد آنها را خفه کند و هر چه بخواهند فریاد بکشند قادر نیستند تا یک دفعه بیدار شده راحت می شوند این بیماری دارای علل مختلفی است از آن جمله زیادی فشار خون با علائمی چون سرخی صورت و چشمها و بدن و دیدن اشیاء سرخ در خواب و پرخوری زیاد در شب.
درمان :
درمان را با خون گیری و دادن تمرهندی و آلوچه ورقانی و زرشگ و عناب می توان شروع کرد، سکنجبین، آب انار ترش، آب غوره و یا شربت آن را میل نمایند، گلاب بر سر بمالند و از مقدار غذای روزانه بکاهند.

کابوس با مزاج بلغمی

کندی حواس، کسالت و بیحالی، کثرت آب دهان و بینی، سستی بدن، دیدن آب و چیزهای نمناک و تر و سبز در خواب.
درمان :
ایارج فیقرا را با گل قند توأم کرده روزی 50 گرم میل نموده و از غذاهای گرم و خشک استفاده نمایند.

کابوس با مزاج سوداوی

علائمی چون بیخوابی، خیالات واهی و دیدن تاریکی و اشیاء سیاه در خواب
درمان :
از بین بردن خلط غالب و دادن شربت افتیمون و استفاده از غذاهای گرم و تر. دانشمندان گیاه درمانی که صفرا به علت رقت و لطافت خود باعث کابوس نمیشود.
اگر کابوس به علت غذاهای گازدار و نفاخ باشد بیمار خود را در هواپران و اشیاء هوائی می بیند.
درمان :
خوردن قهوه و چای و دادن غذاها و داروهای ضد نفخ در تسکین این بیماری مؤثر می باشد از حبوبات و سبزیجات پرهیز نمائید و از جوشانده بادرنجویه در شب استفاده نمائید (5 گرم در 2 نوبت)