فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مالیخولیا با مبداء وخامت کامل مغز

این نوع بدترین حالت مرض است و بیشتر در نزد کسانی که رقیق الفکر هستند و شب و روز در حل مشکلات و مسائل غامض مشغولند دیده می شود، حالت بیداری شدید در شب و فکر زیاد از علائم بیماری است، راه رفتن در آفتاب، به مدت زیاد و خوردن چیزهای گرم و چرب و محرکات مغزی مثل پیاز، سیر، تره باعث تشدید مرض خواهد شد، بیمار لاغر شده، نبض ضعیف و دچار اختلال گشته سر و صورت بیمار از سایر جاها لاغر و پژمرده تر می شود، حالت وسواس شدید و خیره روی زمین نگاه کردن از حالات مخصوص این مرض است.
درمان :
خون گیری در مبتلایان به فشار خون و چاقهای دوران یائسگی راه اصلی کم کردن حالات مرضی است شستن سر و روی با آب بنفشه و نیلوفر و دادن غذاهائی که از گوشت بره و مرغ و بزغاله تهیه شده باشد و خوردن فالوده از شکر و نشاسته و روغن بادام توصیه می شود.
شستشوی سر با آب جوشیده و یا جو نیم کوب شده یا گل بنفشه یا برگ کاهو و گل نیلوفر کوبیده یا گل بنفشه تخم کدو مفید است و یا گل نیلوفر را کوبیده بر سر قرار دهند یا از آب جوشانده آن سر را بشویند. گلاب یا گلهای خنک را بو کنند از امور جنسی و کارهای سنگین و صدمه خوردن بپرهیزند سلامتی سایر اعضاء بدن را بایستی کاملاً رعایت کرد چه اگر یکی از اعضاء بیمار باشد باعث تشدید مرض خواهد شد.

نسخه برای انواع مالیخولیا

هلیله سیاه 15 گرم
هلیله کابلی 15 گرم
پوست هلیه زرد 10 گرم
آمله مقشر 10 گرم
ابریشم مقرض 10 گرم
شاه تره 5 گرم
گاوزبان 10 گرم
بادرنجویه 10 گرم
اسطوخدوس 15 گرم
بسفایج 10 گرم
مصطکی 30 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
همه را نرم کوبیده، سه برابر همه داروها عسل اضافه کرده، روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه دیگر (این نسخه علاوه بر مالیخولیا برای اعصاب و تب مؤثر است)

گل گاوزبان 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
ابریشم مقرض 10 گرم
بهمن سفید 20 گرم
صندل سفید 5 گرم
تخم بالنگو 15 گرم
فرنجمشگ 15 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری.