فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مالیخولیا در مزاجهای سرد

علائم :
اگر با تندی نبض، گرمی بدن همراه نباشد از داروی زیر استفاده می شود.
کهربا 10 گرم
بسد 10 گرم
مروارید 10 گرم
ابریشم 10 گرم
زرنباد 10 گرم
دورنج 10 گرم
بهمن سرخ 20 گرم
بهمن سفید 20 گرم
سنبل 5 گرم
قرنقل 5 گرم
سازج 5 گرم
جند بیدستر 5 گرم
زنجبیل 10 گرم
دارفلفل 5 گرم
همه را نرم کوبیده، سه برابر وزن همه آنها عسل اضافه کرده روزی سه قاشق مرباخوری، دارای فوق را پس از آماده کردن مدتی نگهداشته بعداً مصرف نمایند تا خوب حل شود.
داروی فوق برای خفقان، تقویت قلب، باز کردن رنگ رخسار و بر طرف کردن حالات صرعی، فلج و لغوه و تبهای نامنظم بکار برده می شود.
نسخه :
افتیمون 5 گرم
سنا 15 گرم
هلیله کابلی 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
بسفایج 10 گرم
بادیان 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
ریشه کاسنی 20 گرم
عناب 20 دانه
آلوچه برقانی 40 دانه
سه پستان 20 دانه
پس از مخلوط کردن روزی 10 گرم جوشانده در دو نوبت بدهند.

مالیخولیا با مبداء وخامت کامل مغز

این نوع بدترین حالت مرض است و بیشتر در نزد کسانی که رقیق الفکر هستند و شب و روز در حل مشکلات و مسائل غامض مشغولند دیده می شود، حالت بیداری شدید در شب و فکر زیاد از علائم بیماری است، راه رفتن در آفتاب، به مدت زیاد و خوردن چیزهای گرم و چرب و محرکات مغزی مثل پیاز، سیر، تره باعث تشدید مرض خواهد شد، بیمار لاغر شده، نبض ضعیف و دچار اختلال گشته سر و صورت بیمار از سایر جاها لاغر و پژمرده تر می شود، حالت وسواس شدید و خیره روی زمین نگاه کردن از حالات مخصوص این مرض است.
درمان :
خون گیری در مبتلایان به فشار خون و چاقهای دوران یائسگی راه اصلی کم کردن حالات مرضی است شستن سر و روی با آب بنفشه و نیلوفر و دادن غذاهائی که از گوشت بره و مرغ و بزغاله تهیه شده باشد و خوردن فالوده از شکر و نشاسته و روغن بادام توصیه می شود.
شستشوی سر با آب جوشیده و یا جو نیم کوب شده یا گل بنفشه یا برگ کاهو و گل نیلوفر کوبیده یا گل بنفشه تخم کدو مفید است و یا گل نیلوفر را کوبیده بر سر قرار دهند یا از آب جوشانده آن سر را بشویند. گلاب یا گلهای خنک را بو کنند از امور جنسی و کارهای سنگین و صدمه خوردن بپرهیزند سلامتی سایر اعضاء بدن را بایستی کاملاً رعایت کرد چه اگر یکی از اعضاء بیمار باشد باعث تشدید مرض خواهد شد.

نسخه برای انواع مالیخولیا

هلیله سیاه 15 گرم
هلیله کابلی 15 گرم
پوست هلیه زرد 10 گرم
آمله مقشر 10 گرم
ابریشم مقرض 10 گرم
شاه تره 5 گرم
گاوزبان 10 گرم
بادرنجویه 10 گرم
اسطوخدوس 15 گرم
بسفایج 10 گرم
مصطکی 30 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
همه را نرم کوبیده، سه برابر همه داروها عسل اضافه کرده، روزی سه قاشق مرباخوری.