فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مالیخولیا با مبداء سوداوی و صفراوی

نسخه :
هلیله کابلی 10 گرم
هلیه سیاه 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
ابریشم مقرض 10 گرم
شاه تره 5 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
بادرنجویه 10 گرم
اسطوخدوس 15 گرم
بسفایج 10 گرم
مصطکی 20 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل روزی سه قاشق مرباخوری این دستور مقوی قلب و جسم و مقوی اعصاب است.
شربت بنفشه، شربت نیلوفر، تمرهندی، آلوچه برقانی، ترنجبین و شیرخشت نیز مفید است.

نسخه دیگر

گاو زبان 15 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
ابریشم مقرض 5 گرم
بهمن سفید 5 گرم
صندل سفید 20 گرم
تخم بالنگو 10 گرم
تخم فرنجمشگ 5 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو عسل روزی سه قاشق مرباخوری

مالیخولیا با مبداء کامل سوداوی

علائم :
این بیماری در مزاج سوداوی حالت سخت بیماری را ظاهر می سازد از قبیل وهم، فزع گریه زاری شدید، خیالات بد، حب وحدت (یکی را شدیداً دوست داشتن) ضعف تن.
درمان :
دادن کمپوت سیب، کمپوت به، عرق بیدمشگ، عرق گاوزبان، عرق صندل.
اقتیمون 5/2 گرم افسنطین 5/2 گرم دم کرده با عسل این مقدار برای یک روز کافی است بایستی تا بهبودی بیماری ادامه داده شود.
نسخه :
گل گاوزبان 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
تخم بالنگو 5 گرم
نرم کوبیده در 200 گرم گل قند حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری پس از تمام شدن این دارو، می توان از ایارج فیقرا و افتیمون روزانه استفاده نمود، باید غذاهای گرم به بیمار داده نشود بهتر است از غذاهای خنک استفاده شود.