فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مالیخولیا با علت دموی (پرخونی)

علائم :
اختلاط ذهن، خنده زیاد، سرخی صورت و چشم ها، پرخونی عروق، سنگینی سر، تندی نفس، تمایل بدن به سرخی و قرمزی،
درمان :
از بیمارانی که خون زیاد دارند، و هماتوکریت آنها بالا است و فشار خونشان نیز زیاد است، اول بایستی خون گرفته شود سپس از دستور زیر استفاده نمایند.
نسخه :
گل بنفشه 15 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
عناب 25 گرم
سه پستان 20 دانه
همه را نیم کوب کرده 7 روز پس از جوشانیدن صبح و عصر میل نمایند.
پس از تمام شدن دستورات بالا شربت بنفشه(16) یا شربت افتیمون(17) به مدت 7 روز به کار برند، در این مدت گل بنفشه، گل نیلوفر، برگ کاهو، جو، پوست خشخاش از هر کدام مقداری کافی در یک ظرف بزرگ جوشانده و بیمار را در آب آن به خوابانند یعنی به طریق حمام داروئی به کار برند.
از کلم، گوشت بز، بادنجان، عدس، باقلا، و غذای شور بپرهیزند. اگر بیمار مبتلا به بیخوابی است با داروهای حمام داروئی بالا سرشویه نمایند. هفته ای دو روز از داروی اطریفل صغیر با فرمول زیر استفاده کنند (روزی 3 قاشق مرباخوری)

فرمول اطریفل صغیر

هلیله کابلی 15 گرم
هلیله سیاه 15 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
آمله مقشر 15 گرم
همه را نرم کوبیده خوب بسایند در 250 گرم عسل ریخته روزی 3 قاشق مرباخوری.
اگر بیمار ضعیف باشد، افتیمون و هلیله سیاه از هر کدام 5 گرم انتخاب کرده در 100 گرم شکر کوبیده دو روز این مقدار را بدهند.

نسخه زیر خیلی موثر و مفید است

افتیمون 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
بادیان 10 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
بادرنجویه 20 گرم
پس از نیم کوب کردن 7 قسمت نموده صبح و عصر پس از جوشاندن میل نمایند.