فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه 4

سداب 30 گرم
مغز ناخنک 30 گرم
بابونه شیرازی 10 گرم
گل بنفشه 30 گرم
همه را نیم کوب کرده ده قسمت نموده هر قسمت را در 2 لیوان آب جوشانده صاف کرده با گلاب سر را ماساژ دهند.

نسخه 5

جوز هندی 5 گرم
بسباسه 5 گرم
قرنفل 5 گرم
پودینه 10 گرم
مرزنجوش 10 گرم
همه را نرم سائیده در یک کیسه نازک ریخته مرتباً جلوی بینی گرفته بو کنند بایستی کیسه از پارچه نازکی باشد که داروها از آن به صورت گرد و غبار خارج شوند. بسیاری از بیمارانی که ناراحتی روحی داشته و رنج می برده اند از این دستور بهبودی یافته اند و این دستورات در بیشتر بیماریهای روانی مؤثر بوده است.

مالیخولیا

این بیماری دارای علائمی متغیر و ناثابت که با تغییر افکار و گمانهای فاسد و زمانی با ترس و وحشت همراه است و از حالت درندگی و بی قراری تا مرز آدم کشی پیش می رود.
در نزد مزاجهای سوداوی بیشتر خودنمائی می کند بعضی ها دیدن شئی وحشتناک و عده ای احساس چیزی در گلو و دسته ای با وحشت و اضطراب بیماری را نشان می دهند.
درمان :
بر حسب مزاج درمان را بایستی شروع کرده بطور کلی این بیماران را باید از غذاهای مقوی و داروهای پر انرژی معالجه کرد و داروهای مقوی قلب و معده مفید است، غم و اندوه و ناآرامی برای آنها زیان آور است قبل از غذا دوش گرفتن و شستن سر با آب گرم مفید است، از غذاهای خشک و یبوست آور بایستی پرهیز کرد موی سر و بدن را بایستی کوتاه کرد و در تقویت بدن کوشید.
لباس تمیز، بوی خوش، محیط پاکیزه، اطعمه لطیف و چرب کردن بدن با روغن بادام شیرین و یا روغن بنفشه مؤثر است، دم کرده افتیمون و دادن ماءالجبین بسیار نافع است اگر ماده بیماری زا در سر تمکین یافته باشد بایستی سه عمل زیر را انجام داد.
1 - کم کردن و تحلیل ماده 2- شستشوی سر با داروهای گرم 3- تقویت عمومی و قلب.