فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بیخوابی در مزاجهای گرم

علائم سبکی سر، کمی حواس، وجود عطش، خشکی چشم ها و بینی و زبان و دهان، گرمی سر، غمگینی، طنین در سر و گوشها، طویل بودن مدت بیخوابی.

درمان این حالت

شربت نیلوفر بدهند. یا یکی از روغنهای بنفشه یا بادام شیرین، کدو و یا گل سرخ را بر سر بمالند.
نسخه :
گل بنفشه 10 گرم
برگ کاهو 10 گرم
برگ گشنیز 20 گرم
گل نیلوفر 10 گرم
گل سرخ 10گرم
همه را نیم کوب کرده 7 قسمت نمایند. هر قسمت را در 3 لیوان آب جوش ریخته پس از خیس خوردن جوشانده صاف نمایند صبح، ظهر و شب میل کنند با کمی گلاب روزی چند نوبت سر را ماساژ دهند و گل بنفشه و گل نیلوفر را مرتباً بو کنند.
خوردن کاهو، کدو، مرزنجوش، گشنیزتر، خیار، ماش و جوجه مرغ یا کبوتر مؤثر می باشد پس از هضم غذا حمام مفید است و از خوردن غذاهائیکه یبوست می آورد بپرهیزند.
در حمام از آب جوشیده برگ سیر یا برگ گشنیزتر، بذرالنج، بادرنجویه، مغز ناخنک بر بدن بمالند از یک یا چندتای آنها می توان مقدار لازم را به کار برد.
مالیدن 10 گرم بذرالنج در شیره گشنیز تر بر سر مؤثر است، هر روز صبح از پاشویه زیر استفاده کنند برگ کاهو، برگ بذرالنج، گل نیلوفر، گشنیز تر، از هر کدام 20 گرم جوشانده پاشویه کنند. درمان همه بیخوابیها برقراری تعادل مزاج است و سپس ضد علت بیخوابی را باید تجویز نمود. مثلاً از مزاجهای صفراوی دفع آن و در مزاجهای سوداوی معالجه ضد آن و در غم و اندوه چاره آن را باید نمود.

بطور کلی برای رفع بی خوابی دستور زیر نافع است.

جوشانده برگ گشنیز، و کاهو و یا زعفران و برگ شقایق، به صورت ماساژ سر توصیه می شود بوئیدن گل نیلوفر و زعفران، و نیز مالیدن جوشانده گل بنفشه بر سر و بر شقیقه ها مفید بوده و جوشانده گل بنفشه، گل نیلوفر، و برگ کاهو خرفه و گل بنفشه برای سر شویی نیز لازم است.