فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بیخوابی

این بیماری فکر و خیال را زایل و کم اشتهائی و کوری ذهن و حافظه می آورد و باعث ضعف و سستی روزانه می گردد.
این مرض بیشتر مربوط به گرفتاریهای روزانه است که شبها خود را نشان می دهد و کمتر علل بیماری دارد.
درمان:
بیمار را در جائی کوچک کمی تاریک و کم نور استراحت دهند و کمی گلاب در آن محل بپاشند سر وصدای اطراف را کم کرده آرامش را برقرار سازند و غذاهائی مثل آش جو، آش کدو و کاهو و هویج تجویز کنند، زعفران، دارچین، و پوست خشخاش را کوبیده بر پیشانی او بمالند تخم کاهو 5 گرم تخم خرفه 5 گرم هر دو را نرم کوبیده در شربت قند حل کرده سه مرتبه در روز بدهند شوید 5/2 گرم، گل بنفشه 5/2 گرم کوبیده هر سه ساعت در بینی به صورت انفیه بکشند و یک روز در میان حمام کنند.

بیخوابی در مزاجهای گرم

علائم سبکی سر، کمی حواس، وجود عطش، خشکی چشم ها و بینی و زبان و دهان، گرمی سر، غمگینی، طنین در سر و گوشها، طویل بودن مدت بیخوابی.

درمان این حالت

شربت نیلوفر بدهند. یا یکی از روغنهای بنفشه یا بادام شیرین، کدو و یا گل سرخ را بر سر بمالند.
نسخه :
گل بنفشه 10 گرم
برگ کاهو 10 گرم
برگ گشنیز 20 گرم
گل نیلوفر 10 گرم
گل سرخ 10گرم
همه را نیم کوب کرده 7 قسمت نمایند. هر قسمت را در 3 لیوان آب جوش ریخته پس از خیس خوردن جوشانده صاف نمایند صبح، ظهر و شب میل کنند با کمی گلاب روزی چند نوبت سر را ماساژ دهند و گل بنفشه و گل نیلوفر را مرتباً بو کنند.
خوردن کاهو، کدو، مرزنجوش، گشنیزتر، خیار، ماش و جوجه مرغ یا کبوتر مؤثر می باشد پس از هضم غذا حمام مفید است و از خوردن غذاهائیکه یبوست می آورد بپرهیزند.
در حمام از آب جوشیده برگ سیر یا برگ گشنیزتر، بذرالنج، بادرنجویه، مغز ناخنک بر بدن بمالند از یک یا چندتای آنها می توان مقدار لازم را به کار برد.
مالیدن 10 گرم بذرالنج در شیره گشنیز تر بر سر مؤثر است، هر روز صبح از پاشویه زیر استفاده کنند برگ کاهو، برگ بذرالنج، گل نیلوفر، گشنیز تر، از هر کدام 20 گرم جوشانده پاشویه کنند. درمان همه بیخوابیها برقراری تعادل مزاج است و سپس ضد علت بیخوابی را باید تجویز نمود. مثلاً از مزاجهای صفراوی دفع آن و در مزاجهای سوداوی معالجه ضد آن و در غم و اندوه چاره آن را باید نمود.