فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زکام در مزاج سوداوی

مزاجهای سوداوی کمتر گریپ می شوند و اگر مبتلا شدند آسیب بیشتر می بینند زیرا خشگی چشمها، سنگینی سر و خشکی بینی، سردرد شدید، در اینجا بیشتر دیده می شود، دهان بوی چیز سوخته می دهد و بوی دود از بینی و دهان احساس می شود و زود تبدیل به عفونت سینوسها می گردد.
درمان:
با جوشانیده برگ خطمی، گل بنفشه، برگ کاهو، کدو، سر را بشویند، ماءالشعیر خشخاش و حریره از شکر و نشاسته مفید است اگر سده یا ماده بیماری زا تمام شد می توان از تبخیر سندروس استفاده نمود.

برونشیت در تعقیب گریپ

در نزله های سخت که با سوزش حلق و سینه همراه است می توان از لعاب به دانه با عرق گل لاله استفاده کرد اگر شربت بنفشه به آن اضافه شود بهتر است و ریشه کاسنی را نیز جوشانده روزی سه لیوان میل نمایند (10 گرم برای هر لیوان) که باعث باز شدن صدا و صاف شدن آن می گردد اگر صدای بیمار گرفت که آن نشانه ورم حلق و طنابهای صوتی می باشد بایستی از نسخه زیر استفاده نمود.
کتیرا 5 گرم
نبات 40 گرم
مرمکی 5 گرم
عصاره شیرین بیان 5 گرم
همه را درهم آمیخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند اگر از این هم صدای بیمار باز نشد از چوب چینی و عشبه و غیره می توان استفاده نمود. برای باز شدن صدا باز دستوراتی در مبحث سینه دردها وجود دارد.

آب ریزش و عطسه زیاد فصلی (رینیت آلرژیک)

قبلاً درباره علت این بیماری در مبحث آلرژی بحث شده است، در اینجا به درمان آن از طریق گیاه درمانی اشاره می شود، لازم به توصیه است که بیماران مبتلا بایستی تا پایان آخرین علائم بیماری درمان را ادامه داده و بیماران زیادی با درمان زیر بهبودی حاصل کرده اند.
درمان:
مرزنجوش 5 گرم چهار قسمت کرده هر قسمت را در 2 لیوان آب جوشانده صاف نموده در محل خنکی نگهداری کنند روزی شش مرتبه مقداری از آن را استنشاق نمایند. (آب آن را در بینی کشند)
مرزنجوش 20 گرم
بادرنجویه 20 گرم
اسطوخدوس 20 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
پرسیاوشان 40 گرم
آویش شیرازی 5 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
داروهای زیر را پس از نیم کوب کردن 12 قسمت کرده هر قسمت را پس از شستن در یک لیوان آب جوش ریخته پس از 5 دقیقه جوشانیدن میل نمایند. هنگامی که داروها می جوشد می توان سر را روی بخور آن گرفت و بخور داد.
اگر بیماری آلرژیک یا گریپ فصلی سخت باشد بایستی 5 گرم سیاهدانه را نیم کوب کرده در نصف استکان آب جوشانده تا به نصف برسد. سپس آن را صاف کرده و در یک قاشق روغن زیتون تازه بی بو ریخته کمی گرم نمایند تا آبها تبخیر شود سپس 3 مرتبه در روز در بینی بچکانید.
برای استنشاق، آب داروی جوشیده شده که در زیر به آن اشاره شده است مفید است از آن برای غرغره نیز می توان استفاده کرد.
گل بنفشه 10 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
مرزنجوش 10 گرم
این مقدار را در سه نوبت و هر نوبت با یک بطر آب جوشانده شود، سپس سه مرتبه یا بیشتر در بینی بکشید - در عفونت سینوسها نیز این فرمول مورد استفاده قرار می گیرد و بسیار مؤثر است.
توجه فرمائید:
داروی سینوزیت، همان داروی زکام یا گریپ است، داروی استنشاقی بالا، هنگام استنشاق (در بینی کشیدن) همه ی چرکهای سینوسها را به خوبی تخلیه می کند. طرز عمل بدینطریق است که یک قاشق مرباخوری از داروی استنشاقی را در 2 لیوان آب کمی جوشانده سپس گرم گرم در بینی بکشند و هوای بینی را خالی کنند، این عمل را سه مرتبه در روز صبح - ظهر - شب، انجام دهند.