فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زکام در هوای سرد

که علت آن هوای بسیار سرد باشد، نوشیدن و بر سر و رو ریختن آب خیلی سرد خوب نیست این سردردها با سنگینی سر، کدورت حواس و کسالت روان و روحی و خروج رطوبت غلیظ و سفید یا کبود رنگی از بینی و حلق همراه است.
درمان :
جوشانده بابونه، گل بنفشه، مغز ناخنک، مرزنجوش، و شبت را انتخاب کرده سر را بشویند و سیاهدانه بو داده و انیسون بو کنند و از جوشانده انجیر 10 دانه مویز 30 دانه در عسل ریخته صبح و ظهر و شب میل نمایند. و یا 10 گرم تخم کتان را بو داده در یک استکان عسل ریخته سه مرتبه میل نمایند. اگر آب ریزش بینی زیاد باشد از جوشانده انیسون بخور دهند و اگر عطسه زیاد باشد از آب بادروج در بینی کنند (بادروج گیاهی است که به آن ریحان کوهی نیز گویند و تخم آن بسیار کوچک و سیاه رنگ بوده که به آن تخم شربتی گویند و در فارس زیاد دیده می شود) یا اینکه پودر تنباکو بو کنند.
نسخه :
جوز هندی 5 گرم
مصطکی 10 گرم
صمغ عربی 10 گرم
همه را نرم کوبیده با گلاب خمیر کرده قرصهائی به اندازه نخود تهیه و مرتباً در دهان گذارند و آب آنرا بلع نمایند.

نسخه برای زکامهای مزمن و کهنه

زعفران 5/2 گرم
مامیران 1 گرم
جوز هندی 5 گرم
مامیثا 1 گرم
صمغ عربی 5 گرم
حضض 10 گرم
صندل سرخ 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
حناء 5 گرم
عدس 1 گرم
همه را نرم کوبیده در سپیده تخم مرغ حل کرده و شب به شب اندکی از آنرا با گلاب مخلوط نموده وقت خواب بر سر بمالند و صبح حمام کنند.

زکام در افراد پرخون و فشار خونی و چاقها

که علائمی چون سرخی صورت و چشم ها و سنگینی سر و کدورت حواس و شیرینی دهن مایل به بوی بد خروج مایعات سفت مایل به سرخ از بینی و غیره همراه است.
درمان:
این بیماران بایستی فصد شوند تا مقداری از خون آنها کم شود و سپس از شربت بنفشه و عناب و سه پستان و غیره بدن را پاکسازی نمایند ماءالشعیر نوشند اگر لازم شود که آب ریزش بینی را بند آورند از شربت عناب و شربت گل بنفشه و اگر سیلان و رقیق شدن مایعات بینی لازم باشد از جوشانده بابونه و مرزنجوش و مغز ناخنک و غیره استفاده نمیاند این جوشانده را بایستی از طریق سرشویه هم بکار ببرند.
تبخیر عود یا سندورس یا مرزنجوش برای اینگونه بیماران مفید است که می توان مقداری از این داروها را جوشانده به صورت بخور در فضای اطراف بیمار قرار داد.
اگر آب ریزش بینی خیلی رقیق باشد شربت گل بنفشه خورند که منضج است اگر لازم باشد که ماده مرتباً خارج شود از دادن شربتهای سفت کننده ماده خودداری شود اگر ماده غلیظ باشد و باعث درد شدیدی شده باشد بایستی برای رقیق شدن و سیلان و جاری شدن آن از تبخیر کاغذ و عنبر و کنجد استفاده نمایند یا سنگ داغ را در سرکه اندوخته با سبوس در سرکه گرم ریخته بخور دهند، ماءالشعیر نیز مفید است یا اینکه ماءالشعیر را در روغن بادام و نبات و گلاب و آب انار ریخته میل نمایند.