فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای ضماد به محل درد

بابونه شیرازی 15 گرم
شبت 15 گرم
سداب 10 گرم
مورد 15 گرم
بزرالنج 5 گرم
تخم گشنیز 10 گرم
همه را نرم کوبیده هر شب یک قاشق غذاخوری از آن را مثل حنا خیس کرده به محل درد ضماد نمایند.

نسخه دیگر برای (انفیه)

سیاهدانه 5 گرم
بادرنجویه 5 گرم
انیسون 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک کیسه نازک ریخته مرتباً بو کنند.
نسخه :
انیسون را جوشانده بخور دهند و آب آن را نیز استنشاق نمایند و کبایه چینی را نرم کوبیده با گلاب خمیر کرده به قسمت جلوی سر بمالند (فونتانل)

زکام یا گریپ (سینوزیت)

در اصطلاح گیاه درمانی اگر آبریزش از بینی به طرف خارج باشد زکام و اگر به طرف حلق و سینه رهسپار گردد نزله نامند که این خود زمینه را برای برونشیت و ورم ریه و سایر بیماریهای ریوی مستعد می سازد چه مزاج بیمار گرم و چه سرد باشد باید تا سه روز بجز آش جو هیچ طعامی و آشامیدنی ندهند.
عناب، سه پستان، گل اروانه، بنفشه به صورت جوشانده بکار برند و از غذاهای سرخ کرده و ترش بسیار سرد و محرک بپرهیزند و نیز از ماش، اسفناج، سبوس گندم، نشاسته به صورت حریره و روغن بادام و شکر استفاده نمایند اگر بیماری که مبتلا به زکام است بر روی شکم بخوابد و صورت را روی بالش گذارد تا ماده بتواند بهتر جاری شود در بهبودی بیمار مؤثر است زیرا در این صورت مایعات از حلق به طرف پائین سرازیر نمی شود. مبتلایان به زکام باید حتماً سر را پوشیده دارند و از هوای سرد و شمالی بپرهیزند - هر چند عطش داشته باشند نباید آب سرد بنوشند. اینگونه بیماران کمتر بخوابند زیرا ماده بیماری زا بیشتر می تواند به سوی حلق سرازیر شود و بیشتر به حالت نیمه نشسته بسر برند و استراحت کامل کنند.
نسخه :
برای مزکوم یا صاحب زکام
ریشه ایرسا 10 گرم
کتیرا 5/2 گرم
ریشه شیرین بیان 10 گرم
همه را نرم کوبیده خوب سائیده خمیر کرده به صورت قرصهائی به اندازه مغز پسته تهیه کرده و مدام در دهان قرار دهند.
و در وقت خواب گشنیز، کتیرا و گل بنفشه را کوبیده با نبات سائیده یک قاشق مرباخوری میل نمایند.
گفتار بقراط (اگر ماده نزله به سوی ریه ریزش کند پس از چندی به چرک مبدل خواهد شد) این نیز پایه اولیه بیماریهای ریوی به علت سینوزیت ها، می باشد. جویدن یخ و آب خیلی سرد همه مولد نزله اند.