فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سردرد در تعقیب تبهای زیاد و یا ناراحتیهای شدید روحی

در اینجا بایستی مزاج بیمار را پاک سازی کرده از امتلاء و پری دستگاه گوارش جلوگیری به عمل آورد عرق کاسنی روزانه میل نمایند، روغن بنفشه در بینی بچکانند از اشیای خوشبو استفاده کنند سر را با گلاب و صندل بشویند یا حضض و یا روغن گل بر سر بمالند و پنج گرم اسطوخدوس را جوشانده آب آنرا در نصف لیوان گلاب ریخته به تدریج بدهند.

سردرد در تعقیب مشروبات الکلی

در کشورهائی که مشروبات الکلی مصرف می شود اینگونه سردردها دیده می شود درمان آن را با سکنجبین و جوشانده شبت آغاز می کنند تا بیمار استفراغ کند تا معده از امتلاء و مصمومیت الکل پاک گردد اگر مزاج بیمار گرم باشد 5/2 گرم سقمونیا را در نصف لیوان آب انار حل کرده یا شیر خشت را در آب آلو یا در آب تمر ریخته کمی گلاب اضافه نموده تجویز نمایند در سردمزاجان از ایارج فیقرا استفاده می شود شربت انار، شربت سیب، شربت به، شربت آب غوره، شربت صندل را با آب سرد آمیخته به کار برند. اگر بیمار دارای مزاجی بسیار گرم باشد شیره خرفه با چهار عرق خنک (عرق کاسنی، عرق تمشک، عرق شاه تره، عرق بیدمشک) تجویز کنند در ابتدا با سرکه و روغن گل و گلاب سر را بشویند و در انتها یا بعداً روغن بابونه یا روغن سوسن را نیم گرم کرده به سر بمالند و سعی کنند که بیمار بخوابد اگر بیمار دارای التهابات داخلی یعنی حالت گریه و داد کشیدن باشد از دوغ ترش می توان استفاده کرد و پاهای او را در آب سرد می توان قرار داد یا روغن بنفشه را با قدری نمک ممزوج کرده بر کف پاها بمالند یا با جوشانده گل بنفشه بابونه و نمک پاشویه نمایند.

سردرد به علل متعدد دیگر

مثل سردردی که در تعقیب خوردن غذاهای فاسد و چرب و غلیظ و مسموم کننده و یا هر عامل دیگری که باعث بالا رفتن فشار داخل جمجمه باشد چه غذائی چه ضربه ای، چه روحی و هیجانی و یا بوئی حتی گاهی در اثر مشاهده اشیاء و گاهی به علت شنیدن یک خبر ممکن است سردردهائی به وجود آید زمانی در اثر شنیدن صداهائی ممکن است به شدت سردرد افزوده گردد، اینگونه سردردها در تمام سر خود را نشان می دهد و در اثر کوچکترین عامل تحریکی به شدت سردرد افزوده می شود حتی گاهی بیمار از دیدن روشنائی تنفر دارد و در تاریکی و تنهائی احساس آرامش و سکون می نماید اینگونه بیماران دوست دارند که در وقت سردرد چشم خود را بسته نگاه دارند و گاهی احساس می کنند که سرشان میخواهد بترکد این اصطلاح از زبان خود بیماران است.
درمان :
در بالا بودن و ازدیاد خون، فصد و کم کردن خون مؤثر است اگر بیمار چاق پرخون و دارای مزاجی گرم باشد شربت انار تجویز نمایند در سودامزاجها شربت افتیمون دهند و عرق گل گاوزبان را در قند حل کرده با تخم ریحان بکار برند در صفراوی مزاجها آب تمرهندی و چهار عرق های خنک دستور دهند.