فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

پیدایش سردرد در تعقیب بوهای زننده

بعضی از افراد به محض بوئیدن چیزی دچار سردرد شدیدی می گردند که این نوع خود باعث زحمت زیاد بیمار است زیرا کمتر وقتی و زمانی است که آدمی دچار اینگونه بوها نشود چه در گذرگاهها و چه در محل کار و غیره، همیشه ممکن است بوئی خوش یا ناخوش در هوا پراکنده شده باشد. درمان :
بر حسب بوی پراکنده شده در هوا بایستی داروی آن انتخاب شود مثلاً اگر از بوهای گرمی جات باشد کافور، بنفشه، گل نیلوفر، سیب درختی، گشنیز تر بو کنند و روغن بنفشه یا نیلوفر یا بادام در بینی بمالند اگر از بوهای بد و ناراحت کننده باشد بایستی بیمار دوش آب گرم گرفته سر را بشوید و قدری گلاب و سرکه در بینی بمالد.

سردرد در تعقیب تبهای زیاد و یا ناراحتیهای شدید روحی

در اینجا بایستی مزاج بیمار را پاک سازی کرده از امتلاء و پری دستگاه گوارش جلوگیری به عمل آورد عرق کاسنی روزانه میل نمایند، روغن بنفشه در بینی بچکانند از اشیای خوشبو استفاده کنند سر را با گلاب و صندل بشویند یا حضض و یا روغن گل بر سر بمالند و پنج گرم اسطوخدوس را جوشانده آب آنرا در نصف لیوان گلاب ریخته به تدریج بدهند.

سردرد در تعقیب مشروبات الکلی

در کشورهائی که مشروبات الکلی مصرف می شود اینگونه سردردها دیده می شود درمان آن را با سکنجبین و جوشانده شبت آغاز می کنند تا بیمار استفراغ کند تا معده از امتلاء و مصمومیت الکل پاک گردد اگر مزاج بیمار گرم باشد 5/2 گرم سقمونیا را در نصف لیوان آب انار حل کرده یا شیر خشت را در آب آلو یا در آب تمر ریخته کمی گلاب اضافه نموده تجویز نمایند در سردمزاجان از ایارج فیقرا استفاده می شود شربت انار، شربت سیب، شربت به، شربت آب غوره، شربت صندل را با آب سرد آمیخته به کار برند. اگر بیمار دارای مزاجی بسیار گرم باشد شیره خرفه با چهار عرق خنک (عرق کاسنی، عرق تمشک، عرق شاه تره، عرق بیدمشک) تجویز کنند در ابتدا با سرکه و روغن گل و گلاب سر را بشویند و در انتها یا بعداً روغن بابونه یا روغن سوسن را نیم گرم کرده به سر بمالند و سعی کنند که بیمار بخوابد اگر بیمار دارای التهابات داخلی یعنی حالت گریه و داد کشیدن باشد از دوغ ترش می توان استفاده کرد و پاهای او را در آب سرد می توان قرار داد یا روغن بنفشه را با قدری نمک ممزوج کرده بر کف پاها بمالند یا با جوشانده گل بنفشه بابونه و نمک پاشویه نمایند.