فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سردرد به دنبال بیماریهای زیر

بعد از استفراغ کردن زیاد، بعد از خونگیری و ادرار زیاد، بعد از خونریزیهای زیاد زنانگی و نفاس و بواسیری و بعد از بیداری های مفرط و بی خوابی های شدید و پس از پیدایش غم و اندوه زیاد و بعد از زیادی و شدت زکام و نزله و خون ریزیهای بینی و نیز پس از گرسنگی.
درمان :
در اینجا بایستی از غذاهای رقیق و مایعات استفاده شود آب جو یا مالشعیر مفید است گوشت پرندگان فربه سوپ مرغ و جو و آبگوشتهائی که از گردن بزغاله شیرخواره تهیه شده باشد و نیز حریره نشاسته میل نمایند و روغن بادام و روغن کنجد و روغن قلم گاو و پیه مرغ بر سر و بدن بمالند و با آب گرم سر را بشویند و سر را ببندند.

سردرد به دنبال عمل زناشوئی

اینگونه سردردها در افراد ضعیف و زیاده رو دیده می شود.
درمان :
شیر گاو جوشانده مرتباً بنوشند روغن بنفشه در بینی چکانند مرتباً دوش آب نیم گرم گیرند زرده تخم مرغ عسلی شده و گوشت ماهی و اغذیه رقیق و مایعات خورند.
نسخه :
ثعلب 15 گرم
شقاتل 15 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.
اگر مزاج بیمار گرم باشد از کمپوت به و سیب استفاده نمایند.

سردرد به علت وجود تب

اینگونه دردها در هنگام تب پیدا شده و در وقت قطع تب بهبودی می یابد.