نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه برای تقویت معده

انیسون 20 گرم
زیره سبز 20 گرم
مصطکی 10 گرم

همه را نرم کوبیده در 100 گرم گل قند حل کرده به مدت پنج روز صبح و عصر میل نمایند این دستور را می توان تا بهبودی دستگاه گوارش ادامه داد. سردرد با مبداء کبدی

درد طرف راست سر وجود آفت و آسیب در کبد مثل سنگ کیسه صفرا، تورم کیسه صفرا، عفونتهای مجاری صفراوی، یرقانها و بیماریهای دیگر کبدی.
درمان:
رب انار، آب انار، آب آلو، آب غوره، عرق کاسنی، آب سرد و اگر بتوانند نان را در سرکه خورد کرده میل نمایند.

سردرد با مبداء بیماریهای طحال

علائم:
درد سر بیشتر در طرف چپ خودنمائی می کند و ضعف و درد در طرف چپ شکم زیر آخرین دنده ها.
درمان:
در اینجا نیز نان و سرکه مفید است خیار دشتی یا کمبیره کبر و عرق پودینه به صورت مخلوط روزی 2 استکان صبح و عصر میل نمایند و معالجه بیماریهای کبد را دنبال کنند.
سردرد با مبداء بیماریهای رحمی، کلیه، حجاب حاجزو روده ها که در بیماریهای رحمی کمبود خون حیض و درد وسط و جلو سر و کلیویها دردشان در پشت سر و در حجاب حاجز (دیافراگم) درد در وسط سر مایل به جلو و در مبتلایان به بیماریهای روده ای درد در قدام نزدیک پیشانی است.
درمان:
درمان اینگونه سردردها را بایستی به از بین بردن مبداء اصلی آن پرداخت و در درمان عضو معیوب کوشید.