فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای تقویت معده

انیسون 20 گرم
زیره سبز 20 گرم
مصطکی 10 گرم

همه را نرم کوبیده در 100 گرم گل قند حل کرده به مدت پنج روز صبح و عصر میل نمایند این دستور را می توان تا بهبودی دستگاه گوارش ادامه داد. سردرد با مبداء کبدی

درد طرف راست سر وجود آفت و آسیب در کبد مثل سنگ کیسه صفرا، تورم کیسه صفرا، عفونتهای مجاری صفراوی، یرقانها و بیماریهای دیگر کبدی.
درمان:
رب انار، آب انار، آب آلو، آب غوره، عرق کاسنی، آب سرد و اگر بتوانند نان را در سرکه خورد کرده میل نمایند.

سردرد با مبداء بیماریهای طحال

علائم:
درد سر بیشتر در طرف چپ خودنمائی می کند و ضعف و درد در طرف چپ شکم زیر آخرین دنده ها.
درمان:
در اینجا نیز نان و سرکه مفید است خیار دشتی یا کمبیره کبر و عرق پودینه به صورت مخلوط روزی 2 استکان صبح و عصر میل نمایند و معالجه بیماریهای کبد را دنبال کنند.
سردرد با مبداء بیماریهای رحمی، کلیه، حجاب حاجزو روده ها که در بیماریهای رحمی کمبود خون حیض و درد وسط و جلو سر و کلیویها دردشان در پشت سر و در حجاب حاجز (دیافراگم) درد در وسط سر مایل به جلو و در مبتلایان به بیماریهای روده ای درد در قدام نزدیک پیشانی است.
درمان:
درمان اینگونه سردردها را بایستی به از بین بردن مبداء اصلی آن پرداخت و در درمان عضو معیوب کوشید.