نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

سردرد با ناراحتیهای معدی در اثر وجود بلغم

علائم:
ترش کردن، وجود گاز و نفخ زیاد در معده، آروغ ترش زدن وجود لعاب زیاد در دهان حالت تهوع و راحت شدن بیمار در اثر استفراغ.
درمان:
از جوشانده شبت، ترب، ریشه شیرین بیان، سکنجبین برای خارج شدن محتویات معده استفاده می شود زیرا این امر باعث تسکین درد است بعد از این باید به تقویت معده پرداخت بیشتر دردهائی که مبداء گوارشی دارند درد آنها در وسط سر است که بایستی در اینجا نیز به تقویت معده و دستگاه گوارش پرداخت.

نسخه برای تقویت معده

انیسون 20 گرم
زیره سبز 20 گرم
مصطکی 10 گرم

همه را نرم کوبیده در 100 گرم گل قند حل کرده به مدت پنج روز صبح و عصر میل نمایند این دستور را می توان تا بهبودی دستگاه گوارش ادامه داد. سردرد با مبداء کبدی

درد طرف راست سر وجود آفت و آسیب در کبد مثل سنگ کیسه صفرا، تورم کیسه صفرا، عفونتهای مجاری صفراوی، یرقانها و بیماریهای دیگر کبدی.
درمان:
رب انار، آب انار، آب آلو، آب غوره، عرق کاسنی، آب سرد و اگر بتوانند نان را در سرکه خورد کرده میل نمایند.