فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سردرد به علت ناراحتی های معدی

با علائمی از قبیل استفراغ تلخی دهان، قی تلخ، زردی چشم، تشنگی و عطش، پیچش سردل و ساکت شدن سردرد پس از استفراغ کردن همراه است.
درمان:
سکنجبین را در آب خیلی گرم حل کرده میل نمایند تا محتویات معده خارج گردد داروهای ضد صفراوی تجویز نمایند تقویت معده و تسکین دردهای آن باعث آرامش اینگونه سردردها می گردد شربت غوره، رب انار، رب سیب، طباشیر، گل سرخ مفید است و یا طباشیر 5 گرم گل سرخ 10 گرم گل ارمنی 5 گرم همه را خوب سائیده در شربت غوره ریخته روزی سه قاشق غذاخوری میل نمایند.

سردرد با ناراحتیهای معدی در اثر وجود بلغم

علائم:
ترش کردن، وجود گاز و نفخ زیاد در معده، آروغ ترش زدن وجود لعاب زیاد در دهان حالت تهوع و راحت شدن بیمار در اثر استفراغ.
درمان:
از جوشانده شبت، ترب، ریشه شیرین بیان، سکنجبین برای خارج شدن محتویات معده استفاده می شود زیرا این امر باعث تسکین درد است بعد از این باید به تقویت معده پرداخت بیشتر دردهائی که مبداء گوارشی دارند درد آنها در وسط سر است که بایستی در اینجا نیز به تقویت معده و دستگاه گوارش پرداخت.

نسخه برای تقویت معده

انیسون 20 گرم
زیره سبز 20 گرم
مصطکی 10 گرم