فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

انیسون 20 گرم
تخم کرفس 30 گرم
مر (مر) 2 گرم
اذخر 10 گرم
زراوند 5 گرم
قسط 5 گرم
دارچین 10 گرم
ریوند 10 گرم
زعفران 6 نخود
عسل 250 گرم
هم را نرم کوبیده باهم بیامیزند و روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند این دارو علاوه بر معالجه سردردهای کهنه و درد شقیقه و آب ریزش بینی و دردهای قفسه صدری برای ضعف معده و از بین بردن کلیت ها و قولنجهای گوارشی نافع است.

سردردهائی که در تعقیب حمام به وجود می آیند (پس از خروج از حمام)

درمان:
از جوشانده بابونه و غیره به صورت نیم گرم سر را بشویند مشگ و عنبر بو کنند و شربتی از عرق گاوزبان و گلاب با عسل میل نمایند یا تخم ریحان را (5 گرم) نرم کوبیده در نصف استکان عسل حل کرده بکار بردند. عرق گشنیز یا جوشانده 5 گرم تخم گشنیز در یک لیوان آب برای یک روز مفید است. این مقدار را تا بهبودی بیماری می توان ادامه داد.

سردرد به علت خشکی بینی

این سردرد با علائمی چون حالت گرسنگی چرت زدن و احساس غم و اندوه و سابقه واقع شدن در بادهای گرم سمی و خوردن چیزهای خشک کننده بزاق و کم کننده ترشحات بدن و لاغری و خشکی پوست همراه است.
درمان:
لعاب خرفه، لعاب بهدانه، لعاب اسپرزه یکی از این داروها را انتخاب کرده روزی 5 گرم در آب جوش حل کرده لعاب آن را میل نمایند.
روغن بادام یا روغن کدو، یا روغن بنفشه در بینی بچکانید و بر کف پا نیز بمالند تقریباً حمام یا دوش آب گرم بگیرند یا آب گرم بر سر بریزند و آرد جو و آرد گندم را در روغن بادام حل کرده بر سر بمالند.