فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نظریه جوان کوردو درباره درمان سردردها

پاکسازی مربوط به خلط غالب در هر سردردی لازم است و بیمار بایستی در جایگاه معتدلی که در آنجا بوهای مختلف وجود نداشته باشد استراحت کند، تقلیل غذا نموده و تکثیر خواب نماید و داروهای لازم بر سر و پیشانی قرار دهد، سائیده سنگ مرمر و حل کردن آن در سرکه بطور مالیدنی به محل درد برای کسانیکه سردرد آنها از پشت سر و گردن شروع می شود مؤثر است.
(سائیده سنگ مرمر 25 گرم، سرکه 2 استکان، به محل درد روزی چهار مرتبه بمالند).
گل ارمنی 15 گرم، سرکه یک استکان، این محلول نیز برای مالیدن به وسط سر، در اینگونه سردردها مؤثر است. خمیر آرد گندم و ریشه بارهنگ به صورت ضماد به پشت گردن مؤثر و بستن کوبیده گیاه مقدس بر شقیقه مفید است.

سردرد در اثر سرماخوردگی و سرمازدگی

راه رفتن در برف و هوای بسیار سرد و خوردن چیزهای خیلی سرد و یخ مثل برف و یخ، آب خیلی سرد و غیره گاهی باعث سردردهای بسیار شدیدی می شود که بایستی از روغن یاسمین یا روغن مرزنجوش یا روغن سداب نیم گرم بر سر بمالند، اگر سردرد بسیار شدید باشد می توان بقدر کمی فرفیون به روغنهای بالا افزود.
ارزن کوبیده یا سیاه دانه کوبیده یا سبوس گندم را در پارچه ای نازک ریخته بر وسط سر در ناحیه ملاج ببندند و مرتباً سر را با آب گرم بشویند و آن را خشک کرده ببندند.
اگر سردرد ساکت نشود میتوان بیمار را در حمام گرم برده و مرتباً سر او را با جوشانیده زیر بشویند.
گل بنفشه 15 گرم
مغز ناخنک 15 گرم
اسطوقدوس 20 گرم
بابونه 30 گرم
مرزنجوش 15 گرم
آویشن 5 گرم
داروها را نیم کوب کرده در یک ظرف بزرگ جوشانده پس از صاف کردن با آب آن سر را شسته و خوب ماساژ دهند مقداری از محلول فوق را خیلی رقیق کرده استنشاق نمایند.
برای تسکین درد هر یک از گلهای زیر را که در دسترس باشد می توان بوئید. یاسمین، گل نرگس، گل سوسن، عنبر، عود و غیره.
ضماد یکی از این داروها به محل شدت درد، در تسکین و آرام بودن آن مفید است:
حب الغار، قسط، کبابه چینی، سداب، یکی از این داروها را به مقدار 10 گرم انتخاب کرده با 2 استکان گلاب ممزوج نموده به کار برند، کوبیده و نرم سائیده یکی از این داروها را نیز به پیشانی بمالند و سر را محکم با دستمالی ببندند.
قرنفل (میخک) یا دارچین یک مثقال در گلاب و سرکه حل کرده بمالند.
نسخه :
گل بنفشه 15 گرم
سه پستان 15 گرم
گل خطمی 10 گرم
تخم کتان 10 گرم
انجیر 100 گرم
پس از نیم کوب کردن به پنج قسمت مساوی تقسیم شب هر قسمت را در دو لیوان آب جوش ریخته، پس از جوشاندن صبح و عصر میل گل نمایند اگر به هر جوشانده ای پنج گرم ترنجبین شیره کش شده اضافه کنند بهتر است.
پرهیز از چیزهای سرد و یخ و کم کردن غذا و خودداری از مصرف ترشی جات لازم است مالیدن کندر و مسطکی بر شقیقه مفید و دادن برگ اشترغاز (خارشتر) و پوست و ریشه درخت گردو و گل سرخ از هر کدام 5 گرم برای 4 روز توصیه می شود (این مقدار برای چهار روز به صورت جوشانده)
سائیدن 5 گرم پودینه و 5 گرم مرزنجوش در 2 استکان سرکه یا حل کردن آنها در روغن کرچک به صورت مالیدنی بر پیشانی و شقیقه نتیجه خوبی داده است.
بخور کور یا خیار دشنی به گوش و بینی و سر نیز یکی از طرق تسکین درد است، مالیدن سیر جوشیده و روغن گل (5 گرم سیر، یک استکان روغن گل) بر وسط سر و ملاج در اینگونه سردردهای حاصل از سرماخوردگی و سرمازدگی رضایت بخش بوده است.
این سردردها اگر در کسانیکه دارای مزاج بلغمی هستند پیدا شود علائمی از قبیل سنگینی سر و چشم و حالت فراموشی، آب ریزش دهان و بینی و سفیدی ادرار، کندی نبض و کمبود شدت درد در آنها دیده می شود.
اینگونه بیماران از غذاهای گرم بهبودی حاصل کرده و از غذاهای سرد و یخ و هوای سرد و محیط کار و زندگی سرد زیان می بینند، این حالت بیشتر در پیران و اهل راحت به وجود می آید.

درمان این حالت

شیرین بیان 100 گرم نیم کوب در 10 روز صبح و شب پس از جوشاندن ناشتا میل نمایند.
بادیان یا ریشه کاسنی یا تاجریزی را می توان روزی 10 گرم جوشانده در دو نوبت 5 گرم صبح 5 گرم شب به کار برد و از گل قند(13) نیز میتوان استفاده نمود.
در روز چهارم استقرار بیماری دادن روزانه 5 گرم ایارج فیقرا(14) خیلی مؤثر و مفید واقع می شود.
غرغره مرزنجوش (5 گرم در یک لیوان بزرگ) و شستن سر با فرمول زیر نتایج خوبی داده است.
بابونه 20 گرم
مرزنجوش 20 گرم
پودینه 20 گرم
شوید 10 گرم
مغز ناخنک 10 گرم
سداب 20 گرم
همه را مخلوط کرده نیم کوب نموده و سه قسمت کرده هر قسمت را در سه لیوان آب جوشانده پس از صاف کردن سه مرتبه سر را به خوبی ماساژ دهند (صبح، ظهر، شب) برای سه روز
مالیدن روغنهای ذکر شده به محل درد و نیز مالیدن روغن فرفیون یا روغن گل به پیش سر و بوئیدن بسباسه که در روغن بنفشه حل شده باشد بیماری فوق را تسکین می دهد.
استنشاق آب مرزنجوش 5 گرم در یک بطر چند نوبت در روز کمک بزرگی به درمان بیماری است.