نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

سردرد در اثر انقباض عضلانی

در بیشتر اوقات اضطراب و نگرانی و خشم و غضب عضلات سر و گردن را منقبض می نماید. که این انقباض و گرفتگی عضلانی باعث سردرد می شود این درد بیشتر در جائی که عضله سفت شده است احساس می شود و کاملاً شبیه به سردردهای آسیب درون جمجمه ای می باشد.

سردرد در اثر نسوج بینی و عوامل وابسته به آن

مخاط بینی و سینوسهای صورت و پیشانی خیلی حساس به درد هستند با اینکه این سردرد خیلی حساس نیست اما اگر عفونتی به آن ضمیمه شود سردرد شدیدی پیدا می شود و این سردردها بیشتر در عقب کره چشم و در ریشه بینی احساس می شوند، اگر سینوسهای پیشانی عفونی شوند سردرد در قسمت جلو سر و بالای پیشانی تظاهر می کند اما سردرد مربوط به سینوسهای صورت یعنی سینوسهای فکی در محل خود سینوس یعنی زیر چشمها احساس می گردد.

سردرد در اثر اختلال دید چشمها

هرگاه اشکالی در تمرکز دید موجود باشد، برای حصول دید واضح و روشن، عضلات مژگانی چشم بیش از اندازه منقبض می شوند با وجود اینکه این عضلات خیلی کوچک هستند باز انقباض آنها می تواند سردرد ایجاد کند این سردردها در پشت کاسه چشمها حس می شود از این گذشته در کم سوئی چشمها به علت انقباض عضلات صورت و عضلات خارجی چشم سردرد به وجود می آید نامساوی بودن دید هر دو چشم، عدم تعادل بین عضلات خارجی چشم، خیره شدن به نور شدید زیاد شدن نور به طور ناگهانی مثل جوشکاری و غیره، همه می توانند عامل سردرد باشند.