فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سردردهای خارج جمجمه ای

در بسیاری از سردردها از جمله سردرد هیستامینی، سردرد توکسیک (سردرد سمی) و سردرد میگرنی همزمان با اتساع سرخ رگهای درون جمجمه سرخ رگهای بیرون جمجمه نیز متسع می شود اما مواردی دیده می شود که با وجود اینکه فقط سرخ رگهای خارج جمجمه متسع شده اند سردرد وجود دارد، در این موارد اگر فشاری(12) بر قاعده رگ متسع شده وارد شود سردرد تسکین می یابد، گرچه وجود اتساع عروقی را در این گونه موارد به علت وجود هیستامین می دانند اما هنوز عامل اصلی اینگونه سردردها شناخته نشده است.

سردرد در اثر انقباض عضلانی

در بیشتر اوقات اضطراب و نگرانی و خشم و غضب عضلات سر و گردن را منقبض می نماید. که این انقباض و گرفتگی عضلانی باعث سردرد می شود این درد بیشتر در جائی که عضله سفت شده است احساس می شود و کاملاً شبیه به سردردهای آسیب درون جمجمه ای می باشد.

سردرد در اثر نسوج بینی و عوامل وابسته به آن

مخاط بینی و سینوسهای صورت و پیشانی خیلی حساس به درد هستند با اینکه این سردرد خیلی حساس نیست اما اگر عفونتی به آن ضمیمه شود سردرد شدیدی پیدا می شود و این سردردها بیشتر در عقب کره چشم و در ریشه بینی احساس می شوند، اگر سینوسهای پیشانی عفونی شوند سردرد در قسمت جلو سر و بالای پیشانی تظاهر می کند اما سردرد مربوط به سینوسهای صورت یعنی سینوسهای فکی در محل خود سینوس یعنی زیر چشمها احساس می گردد.