فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سردردهای میگرنی

گرچه هنوز علت اصلی میگرن شناخته نشده لیکن آن را به یک پدیده عروقی نسبت می دهند، معمولاً احساسهائی نظیر تهوع، کاهش بینائی در قسمتی از میدان بینائی (اورای بینائی یا عامل خبر دهنده) یا سایر اقسام توهمات حسی فرا رسیدن سردرد میگرنی را اعلام می دارند.
از این رو بیشتر بیماران خود می فهمند که سردردشان فرا خواهد رسید و آماده پذیرائی این مهمان دردناک خواهند شد این علائم معمولاً پیش درآمد شروع درد است.
یکی از نظریات دانشمندان درباره میگرن این است که:
هیجانات و فشارهای روحی طویل المدت از طریق رفلکس باعث انقباض بعضی از سرخ رگهای سر از جمله آنهائی که به مغز خون می دهند می گردد. این انقباضات باعث کم شدن خون قسمتی از مغز شده که این کم خونی را معرف عامل خبر دهنده یا علائم پیش رس سردرد می دانند.
این کم خونی کم کم شدیدتر شده باعث تغییراتی در دیواره رگها می گردد، این تغییرات موجب شل شدن دیواره عروقی خون شده، این عروق حدود 24 تا 48 ساعت تونوس (سفتی) خود را از دست می دهند فشار موجود در این رگها موجب گشادی آنها شده ضرباتی شدید به صورت کلنگ زدن یا ضربه زدن برای بیمار به وجود می آورد و به نظر می رسد گسترش بیش از حد جدار عروق باعث پیدایش میگرن باشد.
اثرات ثانوی کم خونی نیز خود عامل دیگری در تشدید سردرد است.
اگر سندرم میگرن در مراحل اولیه و پیش رس به وسیله ترکیبات تارترات ارگوتامین (سد) شود، سردرد شدیدی به وجود نمی آید، این ترکیبات می توانند از ایسکمی یا کم خونی اولیه عروق جلوگیری کرده مانع به وجود آمدن سردرد شوند مکانیسم بروز حمله میگرنی را می توان بدین طریق شرح داد که طی سه مرحله این درد به وجود می آید.
1- مرحله احتباس آب و نمک در بدن که این بیشتر در نزد زنان بلند قدی که مبتلا به حالت عصبانی و زودرنجی و تحریک پذیری هستند دیده می شود، در روزهای اول قاعدگی که الدسترون خون و ادرار زیاد می شوند، این سردرد شدت می یابد.
2- مرحله انقباض و سوم مرحله انبساط عروق است که در این مرحله اطراف عروق مایعات پولی پپتیدی شبیه به برادی کینین یافت می شود که علت پیدایش آن معلوم نیست، شاید آشفتگی سوخت و ساز سروتونین در ایجاد میگرن مؤثر باشد که داروهای ضد سروتونین بر روی آن مؤثر است.

سردرد در اثر فشار خون

بیشتر مبتلایان به فشار خون دچار سردرد هستند، افرادی که مبتلا به فشار خون متغیر هستند زمانی که فشار پائین است از سردرد اثری نیست، علت سردرد در بالا بودن فشار خون انقباض یا پارگی عروق کوچک و یا تراوش مایع به درون فضای جمجمه است و این خطر همیشه موجود است که رگهای بزرگ پاره شده و منجر به فلج قسمتی یا همه بدن گردد.

سردرد هیستامینی

این سردرد را به وسیله تزریق هیستامین در حیوانات مکرر به وجود آورده اند که در نتیجه تزریق هیستامین سرخ رگهای داخل و خارج جمجمه گشاد شده ابتدا فشار خون پائین آمده پس از چند دقیقه بالا می رود پس از این سرخ رگهای سر، بخصوص سرخ رگهای گیجگاهی در حالت اتساع و ضربان شدید باقی می مانند.