نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

سرگیجه در سوداوی مزاج

علائم :
کثرت فکر، خاموشی، تخیل چیزهای فاسد، ضعف و سفتی نبض.
درمان :
پاک سازی سودا از بدن، مالیدن روغن شبت، روغن بابونه و یا ماساژ سر با آب جوشیده آنها، بقیه دستورات مانند سردرد سوداوی است.

سرگیجه با علت معدی در حالت صفراوی

غلبه بیماری وقت خالی بودن معده و سکونش در سیری، حالت خفقان، قی، کمبود اشتها، درد بالای معده، تلخی دهان، سرعت نبض، زودرنجی یا تیزی حواس.
درمان :
اولین سکنجبین با آب گرم و قدری نمک داده تا بیمار استفراغ کند سپس آلوچه خشگه 100 گرم تمرهندی 50 گرم هر دو را جوشانیده 50 گرم ترنجبین شیره کش کرده به آن اضافه کرده 5 روز صبح ناشتا میل نماید آب غوره، آب انار ترش مفید بوده و سوپ گشنیز و آنچه در سرگیجه صفراوی گذشت در اینجا نافع است.

سرگیجه با شرکت معدی در حالت بلغمی

در اینجا از جوشانده تخم ترب و نمک و سکنجبین معده را خالی نمایند (شستشوی معده) مسهل بلغم دهند بعد از پاکسازی معده برای تقویت آن نخود هندی 5 گرم، مصطکی 10 گرم، گل قند نصف لیوان به مدت چهار روز این مقدار داده می شود، جوشانده 5 گرم برنجاسف با عسل به مدت 15 تا 20 روز مفید است.
دادن اطریقل صغیر مفید است.
فرمول اطرفیل صغیر (هر سه هلیله را با آمله برابر سائیده در روغن بادام یا روغن گاو ریخته عسل یا مویز یا کشمش سه چندان همه مخلوط کرده روزی سه قاشق مربا خوری) این شربت مقوی دماغ مصفای ذهن و رنگ صورت و از بین برنده ناراحتی های مقعد و بواسیر نیز می باشد، سرگیجه با علل و عوامل دیگری به وجود می آید که با بررسیهای دقیق علل آن معلوم خواهد شد.