فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

رده بندی تب ها

1- عفونت، مثل ویروسها، میکروبها، انگلها، قارچها، ریکت زیائی، اینها عموماً تب زا هستند ممکن است این تب ها بدون علائم موضعی مثل گندخون، یا علائم موضعی مثل گلودردها و غیره همراه باشد.
2- بیماریهای کلاژن - مثل لوپوس ارتیماتوز، پلی آرتریت گره ای، درماتومیوزیت، آرتریت روماتیسمی (آرتریت روماتوئید) و تب روماتیسمی.
3- بیماریهای سلسله اعصاب مرکزی: حوادث عروقی مغز، آسیب ها و جراحات مغزی، تومورهای مغز و نخاع، بیماریهای استحاله ای سلسله اعصاب مرکزی (اسکلروزمولتیبل) و جراحات و آسیب های نخاعی.
4- بیماریهای سرطانی: سرطان تیروئید، ریه، کبد، لوزالمعده، دستگاه ادراری تناسلی، و سرطانهای ثانوی.
5- بیماری خونی، لنفوم ها، لوسمی، میلوم مولتیبل، آنمی پرنیسوز، کم خونی همولیزی - بیماریهای خون ریزی دهنده مثل، هموفیلی.
6- بیماریهای قلب و عروق: انفارکتوس میوکارد، بیماریهای ترومبوآمبولیک، آندوکاردیتهای باکتریال، نارسائی احتباس قلب تاکیکاردی حمله ای.
7- بیماریهای گوارشی: التهاب روده، سیروز کبد، در مرحله نکروز و آسیت کبدی.
8- بیماریهای غدد مترشحه داخلی: پرکاری تیروئید، فئوکروموسیتوم.
9- بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی: گرمازدگی، ضربه ها، اعمال جراحی، بیماریهای اشعه ای.
10- بیماریهای ناشی از عوامل شیمیائی: واکنش داروئی، واکنشهای ناسازگاری، مسمومیت ها، بیماری صرع.
11- اختلال در تعادل مایعات بدن مثل کم آبی، اسیدوز
12- علل متفرقه - سارکوئیدوز آمیلیوز
13- تب روانی
14- تب کاذب
15- علل مجهول

سرگیجه

اصطلاح سرگیجه به حالتی اطلاق می شود که بیمار احساس می کند که اشیا به دور او می چرخد و بالعکس چشمش سیاهی می رود و گاهی بیمار نمی تواند یک حالت جهت یابی بین خود و اشیاء را بیابد. سرگیجه اکثر در بیماریهای لابیرنت گوشی، شاخه دهلیزی عصب هشتم یا هسته مرکزی این عصب یا ارتباطات آن دیده می شود، شایع ترین علل سرگیجه سندروم می نییر است لابیرن تیت حاد و آسیب های عضوی، مغزی، حالات امتلائی و فشار خون و بسیاری از عوامل دیگر می تواند عامل سرگیجه باشد مثل کم شدن ناگهانی فشار خون و غیره.

تابلو زیر کمک به تشخیص سرگیجه می کند

اگر سرگیجه بطور ناگهانی ایجاد شده باشد، سرگیجه مرکزی که ورم لابیرنت گوش داخلی، اختلال عروق گوش داخلی می تواند عامل آن باشد.
اگر سرگیجه بطور مزمن و کهنه باشد و نیز زودگذر باشد باید دید که علائم گوشی در بیمار وجود دارد یا خیر که اگر وجود داشته باشد استوئیت ماستوئیدیت، بیماری منیر، نورینوم اکوستیک ممکن است بوده باشد.
اگر علائم گوشی وجود ندارد باید دید که آیا با وضعیت بیمار ارتباط دارد یا خیر که اگر ارتباط دارد ممکن است مربوط به، سرگیجه وضعی یا استوفیت های مهره ای باشد.
اگر با وضعیت بیمار مربوط نباشد ممکن است عامل آن داروها هیپروانتی لاسیون (زیاد نفس کشیدن) آسیبهای گردن و یا میگرن باشد.
اگر سرگیجه مدام باشد باید دید علائم گوشی وجود دارد یا خیر اگر وجود داشته باشد مربوط به نورینوم اکوستیک و سایر تومورهای زاویه جمجمه و پل دماغی است اگر علائم گوشی وجود نداشته باشد باید دید که با حالت غشی همراه است یا نه اگر با غشی همراه باشد باید به فکر عدم تکافوی گردش خون، بیماری قلبی بازیلر، آرتریو اسکلروز کاروتید، حساسیت سینوس کاروتید افتاد. اگر با حالت غشی همراه نباشد، بیماریهای پسیکونوروز، بالا بودن فشارخون، کم خونی، مرض قند (دیابت) پرکاری تیروئید و ناسازگاری خونی مطرح می شود.