نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

تعادل محیط داخلی بدن

اصولاً دستگاههای مختلف و یاختهای بدن طوری انجام وظیفه می نمایند که به حفظ وضعیت ثابت محیط داخلی بدن کمک می کنند، مثلاً ریه ها اکسیژن لازم را از خارج گرفته به گلبولهای قرمز می دهند، گلوبولهای قرمز اکسیژن گرفته شده را به بافت ها و از بافتها مواد زائد را گرفته به ریه ها می آورند.
کلیه ها غلظت الکترولیت ها را ثابت نگه می دارند، دستگاه گوارش غذا را از لوله گوارشی جذب کرده و به خون می دهد قلب خون را به تمام نقاط بدن میرساند و سلسله اعصاب ارتباط موجود را با داخل و خارج از بدن برقرار می سازد.
حال اگر اختلالی در یکی از وظایف اعضاء فوق به وجود آید موجب رنج، درد، الم و ضعف و ناتوانی و عدم کارآئی بدن می گردد، برقراری نظم مجدد به این دستگاهها، به وسیله غذاها داروها و استراحت و رعایت بهداشت بدن، انجام می پذیرد.
موقعی که تمام دستگاههای بدن تحت شرایط خاص و سلامتی کامل به سر برند تعادل بدن برقرار است و می توان گفت که مزاج و طبع آدمی سالم است، عدم تعادل محیط داخلی طبع آدمی را به سوی بیماری می کشد که ظهور علائم حاصله باعث پیدایش مزاجهای مختلف است.

علائم عمومی بیماریها:

تب

درجه حرارت طبیعی بدن حدود 37 درجه سانتی گراد است که از راه دهان (زیر زبان) بین 2/37 تا 9/35 و از راه رکتوم یا مهبل حدود نیم درجه بیشتر از جای دیگر است اما زیر بغل اندکی کمتر از این است، شب ها درجه حرارت بیشتر از روزها و درجه حرارت افراد سالم هم با یکدیگر تفاوت دارد.
در اکثر موارد تب یک علامت بیماری عفونی است که با کمک سایر علائم و تست های آزمایشگاهی پی به تشخیص برده می شود لیکن در بیشتر موارد علت تب نامشخص و دشوار می گردد، در این صورت باید با ثبت دقیق علائم بیماری، کمک از تشخیص آزمایشگاهی، پرتونگاری، دقت در سوابق بیمار مخصوصاً بیمار آلوده از مسافرت برگشته یا مسافر، مصرف داروها و یا غذاهای بکار برده شده به وسیله بیمار و گاهی با اکتشافات عمل جراحی می توان پی به علت تب برد.
در حدود 40% از تب ها را به سختی می توان تشخیص داد که اینها بیشتر مربوط به عامل عفونی است 20% از تب ها مربوط به سرطانها و 15% مربوط به بافت هم بند و بقیه مربوط به علل مختلف است کمی از تب ها (حدود پنج درصد) هم تشخیص داده نمی شوند گاهی تب های خفیف ممکن است عامل روانی داشته باشد.