نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

اثر موضعی داروی گیاهی چنین است که:

اطراف حفره چرک را پوشانده و با نفوذ خود مانع پراکنده شدن آن می شوند و از طرفی به علت نفوذی که دارد نمی گذارد تغذیه سلولهای چرک زا و زندگی میکروبها به خوبی انجام گیرد، در نتیجه محل بیماری زودتر محاصره می شود و چون راه تغذیه بسته می شود محتوی تومور یا تورم پژمرده و پلاسیده شده از بین می رود این یک طریق معالجه است، طریق دیگری که به وسیله داروهای مخصوص بخود انجام می شود این است که تورم را به علت تند شدن جریان خون و گرم نگاهداشتن آن محل زودتر حل می کند، راه دیگری برای مبارزه چرک یا ورم یا تومورها این است که داروی منفجر شونده داده شود که با این طریق تومور سر باز کرده و چرک محتوی آن خارج می گردد.
داروهای ضد التهاب گیاهی به سه دسته تقسیم می شوند 1- داروهای جمع کننده و کوچک کننده تومور یا تورم 2- داروهای حل کننده 3- داروهای منفجر کننده.

بیماری چیست

هر عاملی که بتواند نظم داخلی بدن را برهم بزند یا تند کند یا بی حرکت نماید می تواند عامل بیماری زا باشد، این عوامل می توانند:
غذا، دارو، ضربه، میکروب، باکتری، سرما، گرما، غم و اندوه...باشند.
دخالت یک یا چندتای این عوامل تغییراتی در مایعات داخلی سلول، مایع خارجی سلول و خود سلول به وجود می آورند که واکنش بدن در مقابل امور تهاجمی، موجب پیدایش مرض خواهد شد و هر بیماری علائمی مخصوص به خود داشته که عامل بیماری زا در آن مؤثر است مثلاً کم شدن مایعات بدن خشکی(10) و ضعف عمومی و زیاد شدن مایعات بدن تری(11) و پرآبی و سنگینی وزن را به وجود می آورد، این عدم تعادل باعث پیدایش مرضی خواهد شد که بستگی به عامل به وجود آورنده خود دارد باز برای مثال:
60 درصد از وزن بدن را مایعاتی تشکیل می دهند که این مایعات داخل و خارج سلولهای بدن را پر کرده اند و در همین مایعات است که مواد غذائی مورد نیاز سلولهای بدن وجود دارد باز کم یا زیادی این مواد غذائی خود می تواند موجب بیماری و رنج و الم گردد.
مایعات خارج سلولی در سراسر بدن دائماً در حال حرکت و اختلاط است، مایع خارج سلولی را محیط داخلی نیز گویند تا مادامی که اکسیژن، گلوکز، الکترولیت ها، اسیدهای آمینه، چربیها، ویتامینها و مواد لازم زندگی در دسترس سلولها به اندازه کافی قرار گیرد، آنها قادر به ادامه حیات می باشند کم و زیاد شدن یکی از این مواد خوراکی حیات بخش، بدن را به سمت نامنظمی و بیماری می کشد، مایعات داخل سلول شامل املاح، ویتامینها و مواد غذائی لازم زندگی یاخته ای است که اگر اختلالی در این مایعات به وجود آید زندگی سلولی را مختل می نماید.

تعادل محیط داخلی بدن

اصولاً دستگاههای مختلف و یاختهای بدن طوری انجام وظیفه می نمایند که به حفظ وضعیت ثابت محیط داخلی بدن کمک می کنند، مثلاً ریه ها اکسیژن لازم را از خارج گرفته به گلبولهای قرمز می دهند، گلوبولهای قرمز اکسیژن گرفته شده را به بافت ها و از بافتها مواد زائد را گرفته به ریه ها می آورند.
کلیه ها غلظت الکترولیت ها را ثابت نگه می دارند، دستگاه گوارش غذا را از لوله گوارشی جذب کرده و به خون می دهد قلب خون را به تمام نقاط بدن میرساند و سلسله اعصاب ارتباط موجود را با داخل و خارج از بدن برقرار می سازد.
حال اگر اختلالی در یکی از وظایف اعضاء فوق به وجود آید موجب رنج، درد، الم و ضعف و ناتوانی و عدم کارآئی بدن می گردد، برقراری نظم مجدد به این دستگاهها، به وسیله غذاها داروها و استراحت و رعایت بهداشت بدن، انجام می پذیرد.
موقعی که تمام دستگاههای بدن تحت شرایط خاص و سلامتی کامل به سر برند تعادل بدن برقرار است و می توان گفت که مزاج و طبع آدمی سالم است، عدم تعادل محیط داخلی طبع آدمی را به سوی بیماری می کشد که ظهور علائم حاصله باعث پیدایش مزاجهای مختلف است.