نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

تیک دردناک

پدیده تیک دردناک به دردهائی گفته می شود که شبیه به فرو رفتن خنجر باشد و در بعضی از اشخاص در یک طرف صورت پیدا می شود و دردی شبیه برق گرفتگی ایجاد می کند که بسیار طاقت فرسا است و بیشتر در مسیر اعصاب سوم و پنجم انتشار می یابد و هر بار ممکن است چند ثانیه طول بکشد و گاهی بیشتر و معمولاً تحریک نقاط حساس صورت مثل پوست سر یا دهان یا بینی یا گوشه های لب باعث شروع ناگهانی درد می شود این نواحی را نواحی انفجار می نامند گاهی هنگام فرو رفتن لقمه غذا و تماس آن با لوزه ها درد شروع می شود.
بطور کلی این بیماری را نورالژی تیری ژومو گویند که درد آن شدید و بسیار مزاحم بیمار است.
درمان :
داروهائی که برای میگرن تجویز می شود همگی و همه دستورات آن در این جا مؤثر می باشد مخصوصاً مالیدن سرکه و گلاب و داروی مربوط به آن - یعنی داروئی که بایستی در گلاب سرکه ریخته شود که در مبحث میگرن گفته می شود اگر مرتباً به محل درد مالیده شود در تسکین آن مؤثر است.

مقاومت بدن در مقابل عفونت ها

بدن به طور دائم با میکروبها، انگلها، سموم و همه عوامل بیماری زا در تماس است، بعضی از این عوامل بیماری زا مثل میکروبها و انگل ها در دهان، روده ها، دستگاه ادراری تناسلی و زیر بغل، پشت گوش، زیر پستان، کشاله ران، دست ها وجود دارند که به محض زخم شدن بدن یا ضعف بدن در اثر سرماخوردگی و یا با ورود مواد غذائی می توانند موجب بیماری شوند، با این طریق بدن آدمی همیشه در معرض تهاجم بیماریهای مختلف خواهد بود.
گروهی از نسوج بدن که سیستم رتیکولوآندوتلیال نامیده می شوند (بافت هم بند) بطور دائم در حال مبارزه با این مهاجمین می باشند این قسمت از بافت هم بند به دو طریق در اضمحلال بیماریها عمل می کند.
1- از بین بردن عوامل مهاجم به وسیله عمل بیگانه خواری phagocytosis
2- به وسیله ساختن عوامل ضد بیماری (آنتی کور) یا مواد ایمنی بخش )anticor(سیستم بافت هم بند قادر است که به وسیله بلع ماده بیماری زا، آنها را از بین ببرد و یا موادی ترشح کند که آن ماده باعث کشته شدن عوامل بیماری زا گردد.
این سیستم شامل سلولهای بیگانه خوار مغز استخوان، طحال، کبد، گره های لنفاوی، گلوبولهای سفید خون و سلولهای بیگانه خوار سیاری که در بدن مرتباً در جستجوی عوامل مهاجم هستند، می باشد.
کلیه این سلولها باهم در ارتباط نزدیک می باشند و از حال یکدیگر آگاهند مانند سربازانی که با بی سیم در میدان مبارزه، از حال یکدیگر باخبرند.
چون دفاع بدن به وسیله عوامل بیگانه خوار (کبد، طحال، مغز استخوان، خون، نسوج، و غیره) انجام می شود لذا بخصوص در زمان بیماری بایستی نکات بهداشتی رعایت شود که کار آنها زیادتر از زمان طبیعی آنها نشود. برای رعایت این امر، لازم است استراحت، آسایش و مخصوصاً به غذا توجه کامل شود و از خوردن غذاهائی که باعث کار بیشتر دستگاههای فوق می گردد، خودداری شود و هر چه غذا لطیف تر، سبک تر و زودهضم تر باشد به عمل مبارزاتی بدن کمک می گردد.

التهاب و عکس العمل بدن

التهاب عبارتست از تغییرات بافتی که در مقابل آسیب های وارده ایجاد می گردد.
هنگامی که جائی از بدن در اثر هجوم باکتریها، میکروبها، ضربه، ریختن مواد شیمیائی، سوختگی و یا با هر پدیده دیگری ضایعه ببیند، سلولهای آسیب دیده ماده ای به نام نکروزین necrosinدر مایعات اطراف ترشح می کند، که این سم نیز سلولهای دیگری را مضمحل کرده قابلیت نفوذ موئینه ها را افزایش داده و سبب می شود تعداد زیادی مایع و پروتئین به انضمام فیبرینوژن به درون نسج آسیب دیده راه یابد. که نتیجه آن خیز موضعی خارج سلولی است و مایع خارج و لنف هر دو به علت اثر انعقادی نکروزین روی فیبرینوژن که نشت کرده منعقد می گردد، بدین ترتیب خیز سفتی در فضاهای اطراف سلولهای آسیب دیده، پیدا می شود.
هر داروئی که بتواند سم حاصله و التهاب موجود را برطرف نماید باعث بهبودی محل تورم می گردد که داروهای گیاهی نیز این عمل را به خوبی انجام داده باعث از بین رفتن تورم حاصله می گردند.