فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دردهای کلیوی

کلیه، لگنچه و حالبها همگی در پشت صفاق قرار دارند و بیشتر درد در پشت عضو زنجور حس می شود، گاهی هم به زیر شکم منتقل می شوند، درد مربوط به مثانه مستقیماً روی خود مثانه احساس می شود گاهی درد مثانه به کشاله ران و بیضه ها تیر میکشد درد سنگ کلیه در ناحیه کلیه و سنگ حالب در ناحیه مثانه و جلو شکم و سنگ داخل مثانه به سر آلت و تنه آلت و به کشاله ران تیر می کشد.

دردهای مربوط به زهدان

در زیر شکم احساس می شود اگر تخمدانها و جسم رحم آزرده شده باشد معمولاً در دور دیواره شکم، قسمت تحتانی تنه یا به پشت کشیده می شود.

تیک دردناک

پدیده تیک دردناک به دردهائی گفته می شود که شبیه به فرو رفتن خنجر باشد و در بعضی از اشخاص در یک طرف صورت پیدا می شود و دردی شبیه برق گرفتگی ایجاد می کند که بسیار طاقت فرسا است و بیشتر در مسیر اعصاب سوم و پنجم انتشار می یابد و هر بار ممکن است چند ثانیه طول بکشد و گاهی بیشتر و معمولاً تحریک نقاط حساس صورت مثل پوست سر یا دهان یا بینی یا گوشه های لب باعث شروع ناگهانی درد می شود این نواحی را نواحی انفجار می نامند گاهی هنگام فرو رفتن لقمه غذا و تماس آن با لوزه ها درد شروع می شود.
بطور کلی این بیماری را نورالژی تیری ژومو گویند که درد آن شدید و بسیار مزاحم بیمار است.
درمان :
داروهائی که برای میگرن تجویز می شود همگی و همه دستورات آن در این جا مؤثر می باشد مخصوصاً مالیدن سرکه و گلاب و داروی مربوط به آن - یعنی داروئی که بایستی در گلاب سرکه ریخته شود که در مبحث میگرن گفته می شود اگر مرتباً به محل درد مالیده شود در تسکین آن مؤثر است.