نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

تب یونجه (یا بیماری پولن)

تب یونجه که نوع فصلی رینیت آلرژی می باشد معمولاً در اثر پولنها یا قارچهائی که به وسیله باد در فضا پراکنده می شود به وجود می آید، نوع بهاره این مرض حساسیتی است که در مقابل پولن گیاهی به وجود می آید که این گیاهان حساسیت دهنده عبارتند از:
درخت بلوط نارون، افرا، درخت گل و غیره.
نوع تابستانی این مرض بیشتر حساسیت در مقابل پولن علفها، نظیر زنگ گندم و ذرت و برخی کفکها یا اسپور قارچها و غیره است.
نوع پائیزه آن بیشتر در پائیز شدت کرده و مربوط به گیاهانی که برگ ریزی دارند می باشد.

درمان:

دادن داروهای ضد حساسیت، دادن کورتکوستروئیدها بکار بردن ضد هیستامین، تجویز داورهای مقلد سمپاتیک از طریق خوراکی که باعث انقباض عروق و باز شدن مجاری بینی می شود مثل پروپانولامین یا فنیل افرین در بعضی از موارد اترپین می تواند ترشحات بینی را کم نماید درمان گیاهی این بیماری در مبحث زکام آمده است.

درد

درد یک مکانیسم محافظ بدن است. زیرا موقعی تولید می شود که ضایعه ای بافتی ایجاد شده باشد، بدین ترتیب باعث می شود که شخص درصدد دفع عامل آن برآید مثلاً نشستن مدت زیادی روی پاها یا تحت فشار چیزی قرار گرفتن به علت قطع جریان موقتی خون و تحریک عصب مربوطه، درد ایجاد می شود.
محل اصلی درد به علت پیچیدگی شاخه های عصبی و زیادی آنها بطور دقیق تعیین نمی شود مگر جائی که از رشته های عصبی کمتری برخوردارند مثل دستها و نوک انگشتان، این گونه دردها ممکن است در محل اصلی خود حس نشود و در جای دیگری محسوس شوند، مثل دردهای انتقالی معده به سینه و قفسه صدری یا انتقال دردهای سیاتیکی در اثر آسیب مهره های کمری به پاها و زیر رانها (در صورتی که مهره کمتری آسیب ببیند درد در زیر رانها حس می شود).