فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

رینیت آلرژیک

(یا تب یونجه آتوپیک یا رینیت آلرژیک دائمی)
این بیماری نوعی آماس مخاطی است و علائمی چون عطسه فراوان، آبریزش از بینی احتقان بینی که معمولاً با ورم پلک چشم و حلق همراه است، این عارضه گاهی در فصول معینی از سال پیدا شده و زمانی دائمی می باشد.

تب یونجه (یا بیماری پولن)

تب یونجه که نوع فصلی رینیت آلرژی می باشد معمولاً در اثر پولنها یا قارچهائی که به وسیله باد در فضا پراکنده می شود به وجود می آید، نوع بهاره این مرض حساسیتی است که در مقابل پولن گیاهی به وجود می آید که این گیاهان حساسیت دهنده عبارتند از:
درخت بلوط نارون، افرا، درخت گل و غیره.
نوع تابستانی این مرض بیشتر حساسیت در مقابل پولن علفها، نظیر زنگ گندم و ذرت و برخی کفکها یا اسپور قارچها و غیره است.
نوع پائیزه آن بیشتر در پائیز شدت کرده و مربوط به گیاهانی که برگ ریزی دارند می باشد.

درمان:

دادن داروهای ضد حساسیت، دادن کورتکوستروئیدها بکار بردن ضد هیستامین، تجویز داورهای مقلد سمپاتیک از طریق خوراکی که باعث انقباض عروق و باز شدن مجاری بینی می شود مثل پروپانولامین یا فنیل افرین در بعضی از موارد اترپین می تواند ترشحات بینی را کم نماید درمان گیاهی این بیماری در مبحث زکام آمده است.