نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

آلرژی از عوامل عفونت زا

مثل باکتریها، انگلها، قارچها، و انواع ویروسها و انواع باسیلها و غیره که نوع حساسیت نسجی ایجاد می کنند. مثل توبرکولهای سلی گومهای سیفلیسی و سایر گرانولوم ها.

آلرژن های فیزیکی

مثل گرما، سرما، نور و سایر اشعه ها، فشار و غیره.

آلرژن های تماسی

این دسته از مواد حساسیت دهنده بر روی پوست و مخاط اثر کرده و سبب بروز درماتیت یا ورم می گردد. متداول ترین حساسیت دهنده های پوستی یا تماسی عبارتند از گلها، مواد رنگی، لاستیک، فلزات مواد حشره کش، پشم، پوست حیوانات مختلف، چرم، جواهرات، مواد آرایشی، بسیاری از مواد صنعتی، شیمیائی، سیمان و برای خانمها بخصوص پودر رختشوئی و مواد پاک کننده مثل مایعات ظرفشوئی و غیره.