نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

رژیم غذائی

کسی که مایل است بهداشت را رعایت کند، نبایستی سبزی زیاد (بقول) و میوه جات و نظائر آنرا غذای اصلی خود قرار دهد، زیرا غذاهای نرم کننده، خون را کم کرده و می سوزاند و غذاهای سنگین نیز بلغم آور بوده بدن را سنگین می کند.

بهترین غذاها برای تندرستی عبارتند از:

1- گوشت به ویژه ماهی و مرغ، گوشت بزغاله گوشت گوساله و گوشت بره بی چربی.
2- گندم که خوب پاک و تمیز شده باشد و هیچگونه تخم علف و غیره در آن نباشد تا نان خوب دهد و نیز میوه جات و سبزیجات که منبع ویتامینهای مورد نیاز بدن میباشند.
3- شیرینی هائیکه با مزاج هر فرد سازش داشته باشد، یعنی متناسب با مزاج کنونی او باشد (به ویژه شیرینی های طبیعی - عسل، خرما، کشمش...).
4- نوشابه ها که باید خوشبو، خوش طعم و تازه باشند.
در غذای روزانه نبایستی غذای دیگری غیر از چهار نوع بالا قرار گیرد، مگر برای رژیم بیماری یا در دست نبودن یکی از آنها.

در بین میوه ها آنهائیکه مشابه غذا هستند عبارتند از:

انجیر، انگور، مشروط بر اینکه این میوه ها کاملاً رسیده و شیرین بوده و از هر گونه کرم زدگی، از قارچها و سایر عوامل انگلی در امان باشند و نیز خرما در سرزمین هائیکه به خوردن آن عادت دارند، اینها که گفته شد به نوبت خود خوب و مفید است.