نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

فرمول

سنا 25 گرم، گل سرخ، گل بنفشه، گل گاوزبان، گل نیلوفر از هر کدام 10 گرم ریشه کاسنی 15 گرم تخم خیار 50 گرم تخم خربزه 50 گرم، ترنجبین 100 گرم، عناب 150 سه پستان 20 دانه داروهای فوق را (غیر از تخم خیار و ترنجبین) همه را مخلوط کرده و به هفت قسمت تقسیم کرده هر قسمت را جوشانده و با تخم خیار و ترنجبین که بایستی قبلاً شیره کش شده باشد باهم بیامیزند و صبح و عصر میل نمایند. ناگفته نماند که ترنجبین و تخمه ها را بایستی نرم کوبیده 7 قسمت کرده و هر قسمت را جداگانه در آب جوش شیره کش نموده آب آنرا به جوشانده فوق اضافه نمایند یا اینکه مستقیماً در قوری جوشانده شیره کش نمایند.

مسهل بلغم

این نسخه ساده را مسهل ملطف نامند.
تربد ده گرم نرم کوبیده در یک لیوان گلاب حل کرده ملایم روی آتش قرار دهند لکن نبایستی به جوش آید و یک لیوان آب نیز به آن افزوده دو روز صبح ناشتا و شب موقع خواب میل نمایند.

نسخه شربت آلو برای گرم مزاجان و حالات صفرائی و بلغمی

آلوچه خشگه 200 گرم، تمرهندی 100 گرم، تربد 15 گرم، گل بنفشه 15 گرم، همه را جوشانده صاف کرده در جائی خنک نگهداری نموده روزانه 25 گرم با 5 گرم ترنجبین شیره کش شده میل نمایند.