فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مسهل انتخابی با شرایط زیر

عسل 40 گرم سرکه 40 گرم هر دو را در هم آمیخته خوب بهم بزنند سپس سمقونیا 5 گرم به آن اضافه کرده قبل از هر غذا 2 قاشق غذاخوری میل نمایند این فرمول مسهل صفرا می باشد اگر در فرمول بالا 15 گرم مغز کاوشه بجای سمقونیا بکار برند این فرمول برای زدودن بلغم نافع است حال اگر به عوض کاوشه افتیمون 10 گرم اضافه کنند مسهل سودا به دست می آید.

مسهل

فرمول زیر بهترین مسهل برای مزاجهای معتدل است و در هنگام تب نیز می توان از آن استفاده نمود این نسخه مسهل صفرا و بلغم و سودا نیز می باشد و برای بیماریهای روانی مفید و با وجود اینکه مسهل است مقوی قلب نیز می باشد.

فرمول

سنا 25 گرم، گل سرخ، گل بنفشه، گل گاوزبان، گل نیلوفر از هر کدام 10 گرم ریشه کاسنی 15 گرم تخم خیار 50 گرم تخم خربزه 50 گرم، ترنجبین 100 گرم، عناب 150 سه پستان 20 دانه داروهای فوق را (غیر از تخم خیار و ترنجبین) همه را مخلوط کرده و به هفت قسمت تقسیم کرده هر قسمت را جوشانده و با تخم خیار و ترنجبین که بایستی قبلاً شیره کش شده باشد باهم بیامیزند و صبح و عصر میل نمایند. ناگفته نماند که ترنجبین و تخمه ها را بایستی نرم کوبیده 7 قسمت کرده و هر قسمت را جداگانه در آب جوش شیره کش نموده آب آنرا به جوشانده فوق اضافه نمایند یا اینکه مستقیماً در قوری جوشانده شیره کش نمایند.