فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

غذاهای مناسب برای مزاج صفراوی برای جلوگیری از چاق شدن مثل بالا برنج و جو را باهم بپزند

سوپ ماش، سوپ اسفناج، سوپ جو، با گشنیز و کدو و آب غوره و اسفناج، بادام شیرین، آب لیمو و زرشگ و گوشت مرغ.

غذاهای مناسب برای بلغمی مزاج

گوشت مرغ، سوپ سبزی، نخودآب، شیره و تخم کاوشه و غیره.

اغذیه مناسب برای سوداوی مزاج

سوپهائی که از مواد گرم و پرانرژی تهیه شده باشد نخودآب، تخم کاوشه، سوپ جوجه، زرده تخم مرغ، سوپ گوشت و کباب.