نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

غذاهای مناسب برای دموی مزاج (پرخونی)

زرشگ، تمرهندی، آلو، آب انار، اسفناج، گوشت مرغ که بایستی همه را به صورت سوپ تهیه نمائید. و جو و برنج را خیسانده به نسبت مساوی برای جلوگیری از چاق شدن با هم بپزند مثل کته یا چلو

غذاهای مناسب برای مزاج صفراوی برای جلوگیری از چاق شدن مثل بالا برنج و جو را باهم بپزند

سوپ ماش، سوپ اسفناج، سوپ جو، با گشنیز و کدو و آب غوره و اسفناج، بادام شیرین، آب لیمو و زرشگ و گوشت مرغ.

غذاهای مناسب برای بلغمی مزاج

گوشت مرغ، سوپ سبزی، نخودآب، شیره و تخم کاوشه و غیره.