فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مسهل برای همه مزاجها

سه پستان 25 گرم، گل سرخ 15 گرم، گل بنفشه و نیلوفر 10 گرم، تخم خیارین 25 گرم، ریشه کاسنی 50 گرم، عناب 200 گرم، زرشک 200 گرم، آلوچه خشک 200 گرم، لیمو 25 گرم، سنا 25 گرم همه را مخلوط کرده نیم کوب نمائید روزی 10 گرم در 2 لیوان آب جوشانده صبح و عصر میل نمائید.

غذاهای مناسب برای دموی مزاج (پرخونی)

زرشگ، تمرهندی، آلو، آب انار، اسفناج، گوشت مرغ که بایستی همه را به صورت سوپ تهیه نمائید. و جو و برنج را خیسانده به نسبت مساوی برای جلوگیری از چاق شدن با هم بپزند مثل کته یا چلو

غذاهای مناسب برای مزاج صفراوی برای جلوگیری از چاق شدن مثل بالا برنج و جو را باهم بپزند

سوپ ماش، سوپ اسفناج، سوپ جو، با گشنیز و کدو و آب غوره و اسفناج، بادام شیرین، آب لیمو و زرشگ و گوشت مرغ.