نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

منضج یا حل کننده یا پزنده چیست

برای خارج شدن ماده ای که باعث بیماری در هر قسمتی از بدن شده است داروهائی به کار می رود که باعث نضج یا حل شدن آن می گردد مثلاً موقعی که زیادی صفرا باعث بیماری شده باشد (مثل زیادی صفرای خون در بیماریهای کبدی و غیره) داروهای حل کننده ای بکار می برند مثل (نضج) که با تجویز آن ها ناراحتی بیمار مرتفع می گردد داروهای حل کننده یا منضج را برحسب مزاج بیمار انتخاب می نمایند مثلاً اگر در اثر گرمی بیماری به وجود آمده باشد، منضج یا حل کننده یا داروی پاکسازی سردی به کار می برند. در اینجا به چند منضج یا پاک کننده اشاره می شود.

منضج خون اضافی

نسخه :

عناب 15 گرم، گل بنفشه 15 گرم، ریشه کاسنی 15 گرم، آلوچه خشکه 100 گرم، تمرهندی 50 گرم، گل نیلوفر 10 گرم، زرشگ 50 گرم، تخمه خیار 50 گرم، تخمه خربزه 50 گرم، ترنجبین 50 گرم، قره قات 50 گرم، داروهای فوق را غیر از تخم خیار و ترنجبین بقیه را نیمکوب کرده و جوشانده آب آنرا با تخمه خیار (8) و ترنجبین که شیره کش شده باشد مخلوط کرده روزانه با عرق بیدمشگ میل نمایند (روزی 15 گرم از جمع داروهای فوق را می توان به کار برد).