فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

علائم سوداوی قوی

تندی و با فشار عصبی یعنی عکس العمل شدید حرکات سریع و خشن، قلب و ریه تند و سریع چشمها درخشان براق، فعالیت خیلی زیاد و افرادی بی ثبات و قابل تحریک و خیالاتی و تحت سریع عوامل قرار می گیرند و با خوابهای ناراحت کننده و مهیج و مضطرب هم آغوشند.
دو گونه مزاج دیگر تشخیص داده شده است که به نام مزاج رطب و یا تر و دیگری مزاج یابس یا خشک نامیده می شوند، در اینجا گرمی و سردی مزاج در کار نیست اینگونه مزاجها را سازج رطب یعنی ساده تر و سازج یابس یعنی ساده خشک گویند. برای آشنا شدن به این دو مزاج بایستی به مثال زیر توجه نمود اگر به دو شخص سالم که هیچگونه ضایعات و اختلافی در اعضای بدن خود نداشته و از نظر سن، وزن، قد و سایر مشخصات ظاهری با هم یکسان بوده و تفاوتی نداشته باشند، ادرنالین به مقدار کم تزریق کنیم یا بخورانیم یکی از این دو نفر ادرنالین را به خوبی تحمل کرده و دیگری ممکن است به طپش قلب و ناراحتی مبتلا گردد، شخصی که حساسیت نشان داده است دارای اعصاب حساس در مقابل ادرنالین است در صورتی که دومی این حساسیت را ندارد. حال اگر به همین دو نفر ازرین به مقدار کم تزریق کنیم یا بخورانیم یکی از آنها حساسیت نشان داده در صورتی که دیگری از ازرین در امان است. نمونه این اشخاص در هر محیطی زیاد دیده می شود (مثل تفاوت ویار در خانمهای آبستن، همه آبستند اما در یکی یا چند نفر آنها ویار دیده می شود).
حکمای قدیم از جمله ابو علی سینا، آنها را که تحریک پذیرند، دارای مزاج رطب یا تر و دسته ای که حساس نیستند دارای مزاجهای یابس یا خشک می دانند.

تقویت کننده ها

گرمی و سردی

چنانچه قبلاً اشاره شده است هر دارو یا غذا و یا هر عاملی که بتواند سوخت و ساز بدن را زیاد کرده یعنی متابولیسم بازال را بالا برد آنرا گرم می نامند.
گرمی بخش های جسم آدمی عبارتند از:
1- غذاهائی که از لحاظ مقدار در حد اعتدال باشد.
2- حرکات معتدل، ورزش معتدل.
3- ماساژ اندامهای بدن در حد اعتدال.
4- حرکت و جنبش حتی اگر خارج از اعتدال باشد ولی نه در حد افراط و تفریط.
5- غذاها و خوراکیها و داروهای گرم.
6- استحمام در حد اعتدال.
7- کارهای شغلی که با حرکت و جنب و جوش توأم باشد.
8- تماس بدن با گرم کننده های معتدل مثل هوا، ضماد، مرهم و غیره.
9- حالت خشم چه در حد اعتدال و چه در حال افراط.
10- غم و اندوه که خیلی بیشتر از حد طاقت نباشد زیرا زیاد شدن آن باعث سردی بدن است.
12- عفونت از انواعی که گرمی غیرطبیعی به وجود آورد.
13- تراکم در سطح بدن که موجب تجمع و توقف بخار می شود.
14- (گشادی عروق) که در درون بدن موجب گسترش بخار(7) در بدن می گردد.