فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

علائم مزاج دموی (پرخونی)

در این اشخاص گردش خون خیلی تند و سریع، پوست بدنشان سرخ و رنگین و گرم است، مخاطهای آنها قرمز (مثل چشمان و زبان) عروق بدنشان باز و متسع نبض کامل و پر، اشتها فراوان خواب عمیق و راحت حرکاتشان وسیع، دستها چاق و کف دستهایشان گرم است.

علائم مزاج سوداوی (عصبی)

همچنان که گذشت این مزاج به سوداوی قوی و سوداوی ضعیف تقسیم می شود علائم سوداوی ضعیف عبارت است از کندی عکس العمل (به علت ضعف اعصاب) و کندی کار قلب و ریه، پریدگی رنگ چهره و افتادگی خطوط صورت، غمگین و غصه دار بودن، خودخور، متنفر و فراری از کار و کوشش اما در نهاد افرادی ثابت قدم و پابرجا هستند.

علائم سوداوی قوی

تندی و با فشار عصبی یعنی عکس العمل شدید حرکات سریع و خشن، قلب و ریه تند و سریع چشمها درخشان براق، فعالیت خیلی زیاد و افرادی بی ثبات و قابل تحریک و خیالاتی و تحت سریع عوامل قرار می گیرند و با خوابهای ناراحت کننده و مهیج و مضطرب هم آغوشند.
دو گونه مزاج دیگر تشخیص داده شده است که به نام مزاج رطب و یا تر و دیگری مزاج یابس یا خشک نامیده می شوند، در اینجا گرمی و سردی مزاج در کار نیست اینگونه مزاجها را سازج رطب یعنی ساده تر و سازج یابس یعنی ساده خشک گویند. برای آشنا شدن به این دو مزاج بایستی به مثال زیر توجه نمود اگر به دو شخص سالم که هیچگونه ضایعات و اختلافی در اعضای بدن خود نداشته و از نظر سن، وزن، قد و سایر مشخصات ظاهری با هم یکسان بوده و تفاوتی نداشته باشند، ادرنالین به مقدار کم تزریق کنیم یا بخورانیم یکی از این دو نفر ادرنالین را به خوبی تحمل کرده و دیگری ممکن است به طپش قلب و ناراحتی مبتلا گردد، شخصی که حساسیت نشان داده است دارای اعصاب حساس در مقابل ادرنالین است در صورتی که دومی این حساسیت را ندارد. حال اگر به همین دو نفر ازرین به مقدار کم تزریق کنیم یا بخورانیم یکی از آنها حساسیت نشان داده در صورتی که دیگری از ازرین در امان است. نمونه این اشخاص در هر محیطی زیاد دیده می شود (مثل تفاوت ویار در خانمهای آبستن، همه آبستند اما در یکی یا چند نفر آنها ویار دیده می شود).
حکمای قدیم از جمله ابو علی سینا، آنها را که تحریک پذیرند، دارای مزاج رطب یا تر و دسته ای که حساس نیستند دارای مزاجهای یابس یا خشک می دانند.