فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

علائم مزاجها

مزاج صفراوی: شخصی که مزاجش صفراوی باشد علائمی مثل گرمی و خشکی پوست، زردی رنگ چهره یا زیتونی داشته و خون اینگونه افراد دارای املاح صفراوی است. نسوج بدن آنها آغشته از ترشحات کبدی است و دارای نسوجی سفت و سخت و لاغر و رشته های عضلانی آنها واضح و پیدا است استخوانهای بدنشان برجسته و خطوط چهره اشان نمودار است، تنفس و نبض آنها سریع، خوابشان کوتاه و همراه با آشفتگی است حرکات آنها سریع و تند و عجول در کارها و حسود و خشمگین در امور می باشد.

علائم مزاجی بلغمی (لنفاوی)

صاحبان مزاج لنفاوی عموماً دارای چربی زیاد، پوستشان سرخ، بدن آنها سرد و نرم، عضلاتشان مثل اعمالشان عموماً کند و افراد تنبلی هستند. خواب آنها سنگین و عمیق و حرکاتشان آهسته و آرام، دستها و اندامشان مثل دست مرده، کوشش و فعالیت آنها کم و با بی قیدی همراه است.

علائم مزاج دموی (پرخونی)

در این اشخاص گردش خون خیلی تند و سریع، پوست بدنشان سرخ و رنگین و گرم است، مخاطهای آنها قرمز (مثل چشمان و زبان) عروق بدنشان باز و متسع نبض کامل و پر، اشتها فراوان خواب عمیق و راحت حرکاتشان وسیع، دستها چاق و کف دستهایشان گرم است.