فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

معنی یقین و مقام ارجمند آن

امام پنجم حضرت باقر العلوم (علیه السلام)، برای شاگردان خود، سخن می گفت، سخن از ایمان و اسلام و تقوا و یقین، به میان آمد. آن حضرت فرمود: ایمان، یک درجه از اسلام بالاتر است و تقوی یک درجه از ایمان بالاتر است، و یقین یک درجه از تقوی بالاتر است. آنگاه چنین فرمود: و لم یقسم بین الناس شی ء اقل من الیقین؛ چیزی در میان مردم، کمتر از یقین تقسیم نشده است. یکی از شاگردان پرسید: یقین چیست؟! امام باقر (علیه السلام) فرمود: التوکل علی الله، و التسلیم لله، و الرضا بقضاء الله و التفویض الی الله؛ حقیقت یقین، عبارت است از توکل بر خدا و تسلیم در برابر ذات پاک خدا و رضا به قضای الهی و واگذاری تمام کارهای خویش به خدا و شخصی به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد: شنیده ایم بعضی از یاران عیسی (علیه السلام) روی آب راه می رفتند؛ آن حضرت فرمود: اگر یقین او محکمتر بود بر هوا راه می رفت.(2650)

فکر پاسخ در قیامت

به مرحوم آیت الله شیرازی قدس سره گفتند: اگر یک گوینده صادقی به شما خبر دهد که در پایان همین هفته می میری، در این چند روز باقی مانده چه می کنی؟ ایشان فرمود: هر کار از اول جوانی می کردم، الان هم انجام می دهم. چون بواسطه یقین به قیامت، از نوجوانی قصد هر کاری داشتم، اول فکر پاسخ آن را در قیامت می کردم. لذا حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: یا بنی اکثر ذکر الموت... حتی یأتینک و قد اخذت منه خدرک؛(2651) ای پسرم! زیاد یاد مرگ باش تا به هنگام، آمدن مرگ وسائل خودت را همراه داشته و غافلگیر نشوی.(2652).

فاضل دوانی و مادر اهل یقین

مرحوم فاضل دوانی (رحمه الله) که از اجله علمای اسلام محسوب می شود، در فکر آن شد که کتابی درباره اثبات صانع یا همان توجید و خداشناسی بنویسد. ولی وقتی که قلم به دست گرفت و بر صفحه کاغذ نهاد و مشغول به نوشتن شد، مادرش که تمام کارهای فرزند را زیر نظر داشت و مراقب بود، گفت: پسرم چه می نویسی؟ مرحوم فاضل (رحمه الله) در جواب گفت: رساله ای درباره خداشناسی می نویسم. مادر که درباره خدا شکی نداشت و در مقام یقین زندگی می کرد، گفت: أفی الله شک فاطر السموات و الأرض آیا درباره وجود خدا شکی هست که او خالق زمین و آسمان ها است؟ مرحوم فاضل دوانی از آن تألیف منصرف شده و دیگر کتابی در این زمینه ننوشت.(2653)