فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عظمت یقین

قال الصادق (علیه السلام) الیقین یوصل العبد الی کل حال سنی و مقام عجیب کذلک أخبر رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) عن عظم شأن الیقین حین ذکر عنده أن عیسی ابن مریم (علیه السلام) کان یمشی علی الماء فقال لو زاد یقینه لمشی علی الهواء؛(2649) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: یقین بنده را به همه احوال رفیع و مقامهای شگفت آور می رساند، چنین خبر داده است رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از عظمت مقام یقین هنگامی که نزد ایشان از عیسی بن مریم سخن به میان آمد که ایشان بر روی آب راه می رفت، حضرت فرمودند: اگر یقینش بیشتر بود، روی هوا هم پرواز می نمود.

داستانها

معنی یقین و مقام ارجمند آن

امام پنجم حضرت باقر العلوم (علیه السلام)، برای شاگردان خود، سخن می گفت، سخن از ایمان و اسلام و تقوا و یقین، به میان آمد. آن حضرت فرمود: ایمان، یک درجه از اسلام بالاتر است و تقوی یک درجه از ایمان بالاتر است، و یقین یک درجه از تقوی بالاتر است. آنگاه چنین فرمود: و لم یقسم بین الناس شی ء اقل من الیقین؛ چیزی در میان مردم، کمتر از یقین تقسیم نشده است. یکی از شاگردان پرسید: یقین چیست؟! امام باقر (علیه السلام) فرمود: التوکل علی الله، و التسلیم لله، و الرضا بقضاء الله و التفویض الی الله؛ حقیقت یقین، عبارت است از توکل بر خدا و تسلیم در برابر ذات پاک خدا و رضا به قضای الهی و واگذاری تمام کارهای خویش به خدا و شخصی به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد: شنیده ایم بعضی از یاران عیسی (علیه السلام) روی آب راه می رفتند؛ آن حضرت فرمود: اگر یقین او محکمتر بود بر هوا راه می رفت.(2650)