فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ثمره تقوی

التقوی ثمره الدین و أماره الیقین؛(2648) نشانه دین و ثمره دین، تقوی است.

عظمت یقین

قال الصادق (علیه السلام) الیقین یوصل العبد الی کل حال سنی و مقام عجیب کذلک أخبر رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) عن عظم شأن الیقین حین ذکر عنده أن عیسی ابن مریم (علیه السلام) کان یمشی علی الماء فقال لو زاد یقینه لمشی علی الهواء؛(2649) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: یقین بنده را به همه احوال رفیع و مقامهای شگفت آور می رساند، چنین خبر داده است رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) از عظمت مقام یقین هنگامی که نزد ایشان از عیسی بن مریم سخن به میان آمد که ایشان بر روی آب راه می رفت، حضرت فرمودند: اگر یقینش بیشتر بود، روی هوا هم پرواز می نمود.

داستانها