فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جایگاه یقین

قال علی (علیه السلام): ان الدین لشجره أصلها الیقین؛(2645) دین (در بعضی روایات(2646) ایمان آمده است) درختی است که ریشه اش یقین است.

به هدف رسیدن یقین

الظن یخطی و الیقین یصیب و لا یخطی؛(2647) علی (علیه السلام) فرمودند: گمان خطا می کند و یقین به هدف می رسد و خطا نمی کند.

ثمره تقوی

التقوی ثمره الدین و أماره الیقین؛(2648) نشانه دین و ثمره دین، تقوی است.