فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نشانه یقین

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من صحه یقین المرء المسلم أن لا یرضی الناس بسخط الله و لا یلومهم علی ما لم یؤته الله فان الرزق لا یسوقه حرص حریص و لا یرده کراهیه کاره و لو أن أحدکم فر من رزقه کما یفر من الموت لأدرکه رزقه کما یدرکه الموت ثم قال ان الله بعدله و قسطه جعل الروح و الراحه فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط؛(2641) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از درستی یقین مرد مسلمان این است که مردم را با خشمگین نمودن خدا، خشنود نکند و آنان را به جهت آنچه خداوند به ایشان نداده، سرزنش نکند؛ زیرا نه حرص حریص روزی را پیش می آورد و نه ناخرسندی کسی آن را عقب می زند و اگر یکی از شما از روزی اش چنان بگریزد که از مرگ بگریزد در نهایت به او خواهد رسید، چنانکه مرگ به او می رسد. سپس فرمودند: همانا خداوند به سبب عدل و داد خود نشاط و آسایش را در یقین و خرسندی و غم و اندوه را در شک و خشم نهاد.

نهایت یقین

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال لیس شی ء الا وله حد قال قلت جعلت فداک فما حد التوکل قال الیقین قلت فما حد الیقین قال ألا تخاف مع الله شیئا؛(2642)
راوی می گوید: امام صادق (علیه السلام) هنگامی که فرمودند: هر چیزی نهایتی دارد، من عرض کردم - فدایت شوم - حد و نهایت توکل چیست؟ حضرت فرمودند: یقین. عرض کردم: و نهایت یقین چیست؟ فرمودند: این که با وجود خدا از چیزی نهراسی!

ارزش عمل با یقین

عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول ان العمل الدائم القلیل علی الیقین أفضل عند الله من العمل الکثیر علی غیر یقین؛(2643)
راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: همانا عمل پیوسته کم همراه با یقین، نزد خداوند متعال بهتر است از کدار بسیار بدون یقین.