فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

یقین مؤمنان، شک کفار

رب السموت و الأرض و ما بینهما ان کنتم موقنین لا اله الا هو یحی و یمیت ربکم و رب ءابائکم الأولین بل هم فی شک یلعبون؛(2638) (همان) پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست، اگر اهل یقین هستید! هیچ معبودی جز او نیست؛ زنده می کند و می میراند؛ او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست! ولی آنها در شکند و (با حقایق) بازی می کنند.

روایات

ارزش یقین

عن أبی الحسن (علیه السلام) قال سمعته یقول الایمان فوق الاسلام بدرجه و التقوی فوق الایمان بدرجه و الیقین فوق التقوی بدرجه و ما قسم فی الناس شی ء أقل من الیقین؛(2639) راوی می گوید از حضرت ابوالحسن (امام کاظم) (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: ایمان یک درجه فراتر از اسلام است و پرهیزگاری یک درجه فراتر از ایمان و یقین یک درجه فراتر از تقوی است. و هیچ چیزی کمتر از یقین میان مردم تقسیم نشده است.