گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وصیت به ایتام

الله الله فی الأیتام فلا تغبوا أفواههم و لا یضیعوا بحضرتکم؛(2624) علی (علیه السلام) در وصیت خود فرمود: از خدا بترسید درباره یتمان، مرتب غذای آنها را بدهید (توجه به غذای جسم) و متوجه باشید روحیه آنها در برابر شما ضایع نشود. (توجه به غذای روح و جان و تربیت آنان.)

داستانها

یتیم گرسنه

زنی شوهرش درگذشت. برای آنکه خدمتی به شوهرش کرده باشد، شبهای جمعه غذایی تدارک می دید و به فرزند یتیم خود می گفت: فرزندم! این را به خانه فقیر ببر! طفل بیچاره با اینکه گرسنه بود، غذا را از مادرش می گرفت و به فقرا می رسانید و خودش گرسنه باز می گشت و می خوابید تا اینکه شبی کاسه صبرش لبریز شد و در راه غذا را خورد و با شکم سیر به خانه بازگشت. آن شب زن، شوهر خود را در خواب دید که به وی می گفت: تنها امشب غذای تو به من رسید. زن از خواب بیدار شد و با کمال شگفتی پرسید: پسرم! امشب غذا را کجا بردی؟ پسر گفت: قبلاً غذا را به فقرا می دادم، ولی دیشب خودم خوردم(2625).